Nieuws

Open Dag acties Nieuwe Veste

Gepubliceerd: 11-05-2017
Muziek, dans, beeldend, theater, schrijven en in allerlei combinaties…er zoveel te doen bij Nieuwe Veste... Tijdens de Open Dag maak je kans om het gratis te gaan uitproberen.
Schrijf je tijdens de Open Dag in en maak kans op een gratis cursus of een jaar muziekles!
  
Hoe doe je mee?
Schrijf je tijdens de Open Dag tussen 12.00 en 16.00 uur in voor een les of cursus bij een van de informatietafels en vul het actieformulier in. Uit alle inschrijvingen loten we een winnaar.
Kom om 16.20 uur naar het Cultuurplein, dan hoor je of jij de gelukkige bent!

Bibliotheekactie
Word tijdens de Open Dag lid van de bibliotheek en ontvang 3 maanden leesplezier voor € 5,-. Speciaal voor iedereen die optimaal wil genieten van alles wat de bibliotheek te bieden heeft. Boeken, toptitels, tijdschriften, luisterboeken en dvd’s lenen zonder bijbetaling. Ook leen je e-books (10 per drie weken), volg je online cursussen (max. 2 per jaar) en geniet je kortingen bij lezingen en andere activiteiten. Reserveren is gratis.
En als extraatje verloten we om 16.20 uur een gratis jaarabonnement uit alle inschrijvingen voor het proefabonnement!
De loting vindt plaats op het Cultuurplein om 16.20 uur.

Actievoorwaarden
Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met onderstaande voorwaarden en de algemene voorwaarden van Nieuwe Veste
 • De verlotingsactie ‘Open Dag’ wordt georganiseerd door Nieuwe Veste.
 • Deelname is mogelijk door je in te schrijven voor een les of cursus en het actieformulier in te vullen
 • Je loot mee voor de prijs met de cursus of les waarvoor je je hebt ingeschreven
 • De actie is geldig op 21 mei 2017 van 12.00 uur - 16.00 uur
 • De actie is geldig voor een 1 cursus of les voor 1 persoon
 • De actie is geldig voor personen die zich tijdens de Open Dag hebben ingeschreven met een inschrijfformulier bij de informatietafels.
 • Personeelsleden en hun gezin zijn uitgesloten van deelname
 • De toekenning van de prijs gebeurt na 16.00 uur op basis van willekeurige loting door een onafhankelijke persoon.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs
 • Nieuwe Veste maakt om 16.20 uur de prijswinnaar bekend. Mocht deze niet aanwezig zijn, informeert  Nieuwe Veste de prijswinnaar na de verloting binnen een week via de opgegeven contactgegevens
 • Nieuwe Veste behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden deze voorwaarden gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen wanneer omstandigheden dat naar haar oordeel met zich meebrengen. Dit zonder dat Nieuwe Veste daardoor op enigerlei wijze is gehouden tot schadevergoeding jegens deelnemers. Wijzigingen zullen op gelijke wijze bekend gemaakt worden als deze actievoorwaarden.
Nieuwe Veste legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de ledenadministratie, de aflevering van producten en diensten en de communicatie met de leden. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing en zullen dus niet aan derden ter beschikking worden gesteld.