Nieuws

Terugblik 2016

Gepubliceerd: 10-07-2017
Stichting Nieuwe Veste kan terugblikken op een succesvol jaar! We hebben hard gewerkt aan taal- en leesbevordering voor iedereen die hier extra ondersteuning in kon gebruiken. De subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs en de Regeling Professionalisering Onderwijs hebben bijgedragen aan de verrijking van het cultuuronderwijs. De deelname aan cultuur in de vrije tijd heeft zich in 2016 verder uitgestrekt. Naast ons aanbod van lessen en cursussen zijn de eerste stappen gezet naar het ondersteunen van de amateurkunst.
 
Ook waren we volop in gesprek met partners, want door het bundelen van krachten kunnen we met cultuur een veel breder publiek bereiken. Taal, creativiteit en kunst kunnen daardoor een rol spelen voor burgers waarvoor deelname aan cultuur niet vanzelfsprekend is.
 
In het jaarverslag (pdf) van 2016 lees je er meer over.Jaarverslag 2016