Onderwijs

VO stadsredactie

Met de Stadsredactie als tool kan vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden, zowel vanuit instellingen als vanuit scholen. VO Stadsredactie is een  pilot om te kijken of we vraag&aanbod dichter bij elkaar kunnen brengen.

VO Stadsredactie is een jaarkalender die een zo totaal mogelijk overzicht geeft van culturele activiteiten en thema’s voor het voortgezet onderwijs. Input over programma en vraag & aanbod kun je aanleveren bij Rose Noël (r.noel@breda.nl). Concrete vragen en aanbod uit de Stadsredactie worden als event op Facebook geplaatst. Zo kun je gericht reageren op de activiteiten waar je graag iets mee wilt doen en die zo op maat ingericht kunnen worden.

Houd de VO stadsredactie kalender dus goed in de gaten op: 
http://www.cultuurwinkelbreda.nl/index.php/algemeen/docenten/stadsredactie_vo


Jouw Romeo en JuliaVO stadsredactie - Romeo en Julia – slotweekend 22,23 april 2016
Als voorbeeld van een project van de VO stadsredactie kan je kijken op Facebook naar het project Romeo en Julia vanuit Nieuwe Veste en Chassé Theater. Dit project loopt tot en met april 2016.
Het Chassé theater bestaat 20 jaar en organiseert daarom het project 'Jouw Romeo en Julia', in samenwerking met Nieuwe Veste. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2016, precies 400 jaar nadat William Shakespeare zijn laatste adem uitblies, staat Breda bol van de Romeo en Julia-activiteiten. Meer informatie hierover vind je op www.jouwromeojulia.nl.
Ook als school kun je hieraan meedoen. Stichting Nieuwe veste en het Chassé Theater bieden verschillende mogelijkheden om met Romeo en Julia aan de slag te gaan.
Aanbod Jouw Romeo en Julia voor scholen (pdf)


Jeroen Bosch – Moti
Tentoonstelling 2 april tot en met december 2016 bij Moti
Om de Tuin der Lusten in een nieuwe, visuele vorm tot leven te wekken en de symboliek van het oorspronkelijke werk naar een hedendaagse vormtaal te vertalen heeft MOTI vier (digitale) kunstenaars uitgenodigd om het doek visueel te herinterpreteren. Hierdoor ontstaat er een groot bewegend schilderij. Naast een tentoonstelling is er ook een boek met 22 essays gepubliceerd door vooraanstaande Nederlandse schrijvers die elk een onderdeel van Tuin der Lusten interpreteren. Er is een VO aanbod met voorbereidende en verwerkingslessen.
Meer informatie over het VO aanbod  

Vanuit Bibliotheek Breda en Nieuwe Veste is er aanvullend aanbod met een workshop Photoshop tennis voor zowel bovenbouw als onderbouw.
Bovenbouw: ‘Bouw de ideale man of vrouw’
Onderbouw: ‘Freakshow’
Lees meer over het aanbod (pdf)


Talkshow Junior (MOTI / Bibliotheek Breda / Nieuwe Veste- CVK)
Donderdag 22 september 2016, van 14.00 tot 15.00 uur
Collegetour-achtige show waarbij leerlingen in aanraking komen met een kunstenaar uit de tentoonstelling en een schrijver van het essay. Er is ruimte voor inspiratie, kennisdeling en debat rondom het thema ’Nieuwe Lusten’.
De talkshow wordt aangeboden vanuit MOTI en stichting Nieuwe Veste. Hieraan zijn voor de scholen geen kosten aan verbonden.
Er is plaats voor maximaal 240 mensen. Aanmelden voor de zomervakantie.
Meer informatie vind je op Facebook 
 

Graag reactie van geïnteresseerde scholen om het aanbod op de vraag af te stemmen.