Terug

Pieter Zwaans

Amateurkunst Breda

Vanaf 1983 is Pieter Zwaans werkzaam bij Nieuwe Veste (voorheen Stedelijke Muziekschool Breda). Tot 2013 was hij klarinetdocent en ensembleleider. Vanaf 2013 tot medio 2022 was hij eerst teamleider muziek en later projectleider ‘lessen & cursussen’. Sinds begin 2022 is Pieter Zwaans werkzaam binnen Amateurkunst Breda. Binnen ‘lessen & cursussen’ maakt hij deel uit van het zgn. Impresariaat muziek. 

Dit team bestaat uit enkele muziekcollega’s en is verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van muzikale activiteiten, naast de instrumentale en vocale lessen. Verder is Pieter Zwaans verantwoordelijk voor de realisatie van Kamermuziek Breda.

Pieter Zwaans (1960) begon zijn muziekstudie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg met als hoofdvak klarinet. Tevens zette hij de eerste stappen op weg naar het dirigeren bij docenten Anne de Vries en Jean-Pierre Laro. Na het behalen van het praktijkdiploma hafa-directie vervolgde Pieter Zwaans zijn opleiding voor dirigent aan het Rotterdams Conservatorium: harmoniedirectie bij Jaap Koops en orkestdirectie bij Arie van Beek. Al tijdens en ook ná zijn studie heeft hij diverse cursussen en masterclasses gevolgd op het gebied van koor- en orkestdirectie en ‘dirigeren lichte muziek’. Ook heeft hij meerdere jaren zanglessen gevolgd en onderricht gehad op contrabas.

Als dirigent is Pieter Zwaans werkzaam bij Harmonie St.Cecilia Chaam. Daarnaast leidt hij Klarinetkoor Mo6 Breda. Dit ensemble repeteert projectmatig binnen Nieuwe Veste. Klik hier voor verdere informatie: Klarinetkoor Mo6

Verder leidt Pieter Zwaans regelmatig (jeugd)studiedagen, workshops voor blazers en andere gelegenheidsensembles en orkesten.

Cursussen van Pieter Zwaans