Beeldend » Leer een Ambacht

Het Ambacht
Het ambacht is op haar weg terug! Terwijl de globalisering in kunst en cultuur oprukt is tegelijkertijd een hieraan tegengestelde tendens te constateren: oude en ‘langzame’  technieken worden weer als legitiem beschouwd. In de kunstwereld is er sprake van een heropleving van het ambachtelijk werken. Het alledaagse ambacht is weggesaneerd in de moordende concurrentiestrijd binnen ons op vermeende schaarste en op winst gebaseerde economisch systeem. Binnen dit systeem hebben veel kunstenaars niet de tijd of ruimte om ambachtelijk te werken en ook in het onderwijs is het leren van een ambacht verloren gegaan. Echter, om iets werkelijk goed te kunnen zal je uren moeten maken. Alle vakmanschap is gestoeld op in hoge mate ontwikkelde vaardigheid. Volgens een veel gebruikte maatstaf is zo’n tienduizend uur ervaring nodig om een meester timmerman, schilder of musicus te worden. Het proces van inslijten is wezenlijk voor elke vaardigheid, het omzetten van informatie en oefening in onbewuste kennis.  

Diverse richtingen en extra inspiratie
In deze cursussen staan ambachtelijke vaardigheden en technische kennis centraal. We werken met vakkundig geschoolde docenten die hun vakspecifieke kennis doorgeven rondom Tekenen, Schilderen, Grafiek en Pottenbakken. Voor iedereen die behoefte heeft aan een stevig en degelijk fundament om vanuit techniek en expertise tot expressie te komen! De vakdocenten bieden soms naast de lessen inspirerende en vak ondersteunende activiteiten aan, denk aan een excursie naar een relevante expositie of het bijwonen van een lezing. 

Niveau

  • Beginner
  • Vervolg
  • Gevorderd
  • Nieuw
  • KunstBSO Vestetuin

Verfijn aanbod

Dag:

Dagdeel:
Over jezelf:
Startmaand:
Locatie: