Het Ambacht
Het ambacht is op haar weg terug! Terwijl de globalisering in kunst en cultuur oprukt is tegelijkertijd een hieraan tegengestelde tendens te constateren: oude en ‘langzame’  technieken worden weer als legitiem beschouwd. In de kunstwereld is er sprake van een heropleving van het ambachtelijk werken. Het alledaagse ambacht is weggesaneerd in de moordende concurrentiestrijd binnen ons op vermeende schaarste en op winst gebaseerde economisch systeem. Binnen dit systeem hebben veel kunstenaars niet de tijd of ruimte om ambachtelijk te werken en ook in het onderwijs is het leren van een ambacht verloren gegaan. Echter, om iets werkelijk goed te kunnen zal je uren moeten maken.  Alle vakmanschap is gestoeld op in hoge mate ontwikkelde vaardigheid. Volgens een veel gebruikte maatstaf is zo’n tienduizend uur ervaring nodig om een meester timmerman, schilder of musicus te worden. Het proces van inslijten is wezenlijk voor elke vaardigheid, het omzetten van informatie en oefening in onbewuste kennis.  

Diverse richtingen

Vanaf september bieden we drie meerjarige en verdiepende studies aan waarin ambachtelijke vaardigheden en technische kennis centraal staan. We werken hierin met vakkundig geschoolde docenten die hun vakspecifieke kennis doorgeven in drie leerjaren rondom Tekenen, Schilderen en Boetseren. Voor iedereen die behoefte heeft aan een stevig en degelijk fundament om vanuit techniek en expertise tot expressie te komen! Vakdocenten van de verschillende disciplines werken nauw samen en stemmen lesinhoud en leerlijnen op elkaar af.

Extra inspiratie
De vakdocenten werken gedurende het cursusjaar samen aan inspirerende en vak ondersteunende activiteiten, denk aan een excursie naar een relevante expositie, een lezing, een Masterclass of een aanvullende workshop. Voor extra inspiratie en motivatie! Ook werken we jaarlijks toe naar een afsluitende expositie voor alle Ambachtcursisten.

Vrij werken
Ambacht moet ‘inslijten’. Om het oefenen te stimuleren mag je samen met je mede-cursisten vijf dagdelen vrij werken in een lokaal van Nieuwe Veste. Je hoeft hiervoor niets extra te betalen!
 

Let op: bij 'Schilderen' en 'Boetseren' is een intake-gesprek met de betreffende vakdocent vereist.

Niveau

  • Beginner
  • Vervolg
  • Gevorderd
  • Nieuw
  • KunstBSO Vestetuin

Verfijn aanbod

Dag:

Dagdeel:
Over jezelf:
Startmaand:
Locatie: