Cursussen & lessen

Het Ambachtenhuis

Het ambacht is op haar weg terug! Terwijl de globalisering in kunst en cultuur oprukt is tegelijkertijd een hieraan tegengestelde tendens te constateren: oude en ‘langzame’  technieken worden weer als legitiem beschouwd. In de kunstwereld is er sprake van een heropleving van het ambachtelijk werken. Echter, om iets werkelijk goed te kunnen zal je uren moeten maken. Alle vakmanschap is gestoeld op in hoge mate ontwikkelde vaardigheid. Volgens een veel gebruikte maatstaf is zo’n tienduizend uur ervaring nodig om een meester timmerman, schilder of musicus te worden. Het proces van inslijten is wezenlijk voor elke vaardigheid, het omzetten van informatie en oefening in onbewuste kennis. Vanaf september 2019 bieden we met het Ambachtenhuis maar liefst vier meerjarige en verdiepende studies aan waarin ambachtelijke vaardigheden en technische kennis centraal staan.

Diverse richtingen
Het Ambachtenhuis werkt met vakkundig geschoolde docenten die hun vakspecifieke kennis doorgeven in drie leerjaren rondom Tekenen, Schilderen, Beeldhouwen en Boetseren. Voor iedereen die behoefte heeft aan een stevig en degelijk fundament om vanuit techniek en expertise tot expressie te komen! Vakdocenten van het Ambachtenhuis werken nauw samen en stemmen lesinhoud en leerlijnen op elkaar af. Sommige trajecten zijn zelfs gemaakt om, indien gewenst, gelijktijdig te volgen.

Randprogramma ter inspiratie
Vakdocenten van het Ambachtenhuis werken gedurende het cursusjaar samen aan inspirerende en vakondersteunende activiteiten, denk aan een excursie naar een relevante expositie, een lezing, een Masterclass of een aanvullende workshop speciaal voor alle cursisten van het Ambachtenhuis. Voor extra inspiratie en motivatie!
 
Let op: bij aanmelding is een intake-gesprek met de betreffende vakdocent vereist.

In the spotlight

 

Muziek

 

Beeldend

 

Foto & Media

 

Theater

 

Musical

 

Dans

 

Schrijven