Amateurkunst » Nieuws » Financiële steun amateurkunstorganisaties

Financiële steun amateurkunstorganisaties

Omdat de lockdown ook in 2021 nog zijn impact heeft op de culturele sector blijft financiële steun helaas noodzakelijk. Verschillende culturele organisaties en zelfstandige makers kunnen gebruik maken van de landelijke steunmaatregelen. Maar we zien ook dat er nog steeds organisaties tussen wal en schip vallen of dat de steunmaatregelen niet toereikend zijn. Gemeente Breda stelt opnieuw een extra tijdelijke subsidiereling in, ter (gedeeltelijke) compensatie van de vaste lasten en inkomstenverlies. Ook voor culturele organisaties en ondernemers die geen algemene cultuursubsidie van de gemeente krijgen.  Aanvragen kan vanaf 1 mei via de coronawebsite van de gemeente Breda (Maatregelen cultuur | Gemeente Breda - Informatie coronavirus).
 

Ben je actief in het culturele veld, als organisatie, vereniging of (zelfstandig) ondernemer? Dan kom je wellicht in aanmerking voor deze steun. Onder cultureel aanbod verstaan we in dit geval film, dans, toneel, beeldende kunst, erfgoed, design en alle vormen daartussen.  
 
De criteria voor amateurkunstorganisaties  
Je kunt deze subsidie aanvragen als:  
  • Jouw organisatie of vereniging minimaal twee jaar  actief is op het gebied van amateurkunst (niet-beroepsmatige kunstbeoefening) in Breda  
  • Jouw organisatie een rechtsvorm heeft zonder winstoogmerk   
  • Jouw organisatie werkt met een professionele artistieke leiding   
  • Jouw organisatie of onderneming te maken heeft met een daling van inkomsten en/of hogere lasten door de impact van de coronacrisis; 
Meer informatie over de regeling en de aanvraagprocedure vind je via deze link: Maatregelen cultuur | Gemeente Breda - Informatie coronavirus
 
 Zet deze berichtgeving vooral door binnen jouw eigen netwerk, zodat zoveel mogelijk culturele organisaties en makers op de hoogte zijn van deze subsidiemogelijkheden.  
 
Vragen? Neem contact op via cultuur@breda.nl