Amateurkunst » Fondsen en Crowdfunding

Fondsen en Crowdfunding

Je hebt een goed projectidee en wil dit gaan uitvoeren. Vaak is er extra financiering nodig om de plannen uit te kunnen voeren. In Nederland zijn er een aantal fondsen die goede plannen willen meefinancieren. Het schrijven van een projectplan, begroting en zoeken naar een geschikt fonds kost veel tijd. Dit filmpje laat zien hoe je een aanvraag kan doen bij het VSBfonds. Om je alvast een beetje op weg te helpen kan je via deze link een online cursus fondsenwerving doen. Het doel of de doelgroep verschilt per fonds. Sommige fondsen ondersteunen de cultuur en kunst van hun stad of regio, andere fondsen ondersteunen de inzet van cultuur en kunst van een bepaalde doelgroep, zoals jongeren of ouderen.

Een aantal fondsen zijn:
Fonds voor Cultuurparticipatie:
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Zij dragen bij aan een samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. Dit doen ze door met hun programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.
Fonds 21:
Fonds 21 wil een positieve bijdrage leveren aan de hedendaagse samenleving door ideële doelen te steunen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. 
VSBfonds:
VSBfonds wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en richt zich zowel op projecten binnen als buiten het onderwijs. Het fonds geeft financiële steun aan educatief aanbod voor het onderwijs gericht op kunst, erfgoed en media(wijsheid). Via dit aanbod leren kinderen en jongeren hun eigen talenten ontwikkelen en maken zij kennis met de schoonheid van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.Ook geeft het fonds financiële steun aan projecten die zich richten op actief burgerschap. VSBfonds gelooft dat de werking van kunst op het individu, collectieve effecten in de samenleving tot stand brengt. Daarom geeft het fonds financiële steun aan projecten die deze effecten tot stand brengen.
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant:
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland - op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, passie en talent moedigen wij aan met subsidies, opdrachten, prijzen en beurzen.

Een andere mogelijkheid is om via Crowdfunding extra financiering te vinden voor je project..Je kan crowdfunding inzetten als je te weinig financiele middelen hebt om een project uit te voeren. Om dit kapitaal te verwerven bied je het project aan op een platform op het internet en vermeld je het benodigde bedrag erbij. Veel kleine bijdragen van particulieren kunnen bij elkaar het benodigde bedrag vormen..

Interessante crowdfunding websites:
Voordekunst: 
Het platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Een positieve beweging die erop gericht is om culturele projecten te realiseren. Mogelijk gemaakt door de mensen waar het uiteindelijk voor bedoeld is, het publiek of beter nog: de ‘crowd’. Mensen kunnen op vele manieren bijdragen aan voordekunst. Maar alle betrokkenen hebben één ding gemeen. Donateurs, projectmakers, twitteraars en likers, ze vinden het allemaal belangrijk dat een bepaald project er komt.
Voorjebuurt: 
Voor de Kunst is ontworpen voor crowdfunding van projecten die plaatsvinden in je buurt. Het gaat dus om projecten met een lokale uitstraling, waarbij ‘community’ hoog in het vaandel staat. Het is daarom ook een geschikt platform voor community art.
CineCrowd:
Een crowdfunding platform speciaal voor films.

Mocht je meer informatie willen of heb je hulp nodig bij je aanvraag neem dan contact op met de Consulent Amateurkunst via amateurkunst@nieuweveste.nl