Amateurkunst » Kennis » Kennisbase | Online Toolkit » Lobby voor cultuur richting gemeenteraadsverkiezingen 2022

Lobby voor cultuur richting gemeenteraadsverkiezingen 2022

Politiek is onvoorspelbaar. Het ene jaar is cultuur het paradepaardje van je gemeente, het andere jaar wordt erop bezuinigd. Hoe overtuig je lokale politici van de waarde van cultuureducatie en -participatie, tussen grote thema’s als klimaatverandering en tekorten in het sociaal domein? Start nu met de lobby richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
 
Het inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie noemen we lobbyen (of ook wel: public affairs). Een effectieve lobby kan van grote waarde zijn voor het voortbestaan van en de waardering voor cultuureducatie en -participatie in je eigen gemeente. Die lobby is continu, maar nu nog actueler gezien de komende gemeenteraadsverkiezingen!

Wil je je verder verdiepen in lokale belangenbehartiging? LKCA ondersteund culturele instellingen en kunstprofessionals bij hun lobbyactiviteiten via het ondersteuningsprogramma CultuurDeelJe. We raden je zeker aan de reeks met korte videocolleges te bekijken, en de handreiking door te nemen. Aanvullend is er ook een tweewekelijks spreekuur, en een community op Discord waar lobbytips worden gedeeld. 

 
 
 

Op 14 september 2021 organiseerde De Kunst van BrabantLKCADOKc en Kunstloc Brabant het webinar 'Iedereen kan lobbyen'. Kon je er niet bij zijn of wil je de webinar nog eens rustig terugkijken? Bekijk dan de videoregistratie: