Amateurkunst » Nieuws

Nieuws

Wij houden je op de hoogte over bijzondere ontwikkelingen, financieringsmogelijkheden, inspirerende projecten of exposities.

Heb jij ook iets te delen? Geef je nieuwtjes, activiteiten en alles waarvan je denkt dat het ook voor anderen interessant is, aan ons door via amateurkunst@nieuweveste.nl

Herstel na corona
Enige tijd terug heeft Nieuwe Veste in opdracht van gemeente Breda via een scan het amateurkunstenveld gevraagd naar de stand van zaken en behoeftes met betrekking tot een corona herstelplan. Graag informeren wij jullie over de huidige stand van zaken.

De belangrijkste conclusies van de scan zijn dat er veel enthousiasme is om weer te kunnen starten, maar er zijn ook zorgen zoals ledenverlies. Er is grote behoefte aan het herstellen van contacten, groepsgewijs leren en het kunnen presenteren. Er zijn ook verschillen per discipline geconstateerd, die verdere aandacht behoeven. In vergelijking met de tijd voor de corona pandemie is er een duidelijke wens voor een gezamenlijk platform, dat promotie kan versterken en de toegankelijkheid van amateurkunst voor alle Bredanaars vergroten. 

Met deze informatie kan zowel door de gemeente als door Nieuwe Veste een gerichte aanpak voor vervolgstappen gemaakt worden voor de korte en langere termijn, waarbij we in het najaar ook het amateurkunstenveld willen betrekken.  
Voor de korte termijn willen wij de amateurkunstorganisaties graag wijzen op de Tijdelijke Perspectiefregeling Amateurkunsten 2022, die nog tot 30 september 2022 open staat. Deze subsidieregeling is bedoeld voor organisaties die aantoonbaar hogere (vaste) lasten hebben gehad dan normaal vanwege de coronamaatregelen of voor het werven van leden en vrijwilligers en vernieuwing van het aanbod. Per aanvrager is maximaal €2.500 beschikbaar.  

Aanvragen kan digitaal via de website van de gemeente Breda, via deze link: tijdelijke subsidieregeling perspectief amateurkunstorganisaties. Bij vragen kan contact opgenomen worden met de afdeling cultuur van Gemeente Breda via cultuur@breda.nl
 

Nieuwsbrieven 2022

Wil je makkelijk op de hoogte blijven van ons nieuws? Vanaf het nieuwe seizoen verschijnt weer met regelmaat de nieuwsbrief.