Amateurkunst » Financien » Subsidie Gemeente Breda

Subsidie Gemeente Breda

  • Tijdelijke subsidieregeling voor de culturele sector. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 augustus 2020 via een aanvraagformulier. Complete aanvragen worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen.