Amateurkunst » Nieuws » VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

VSBfonds verruimt toekenningscriteria amateurkunst

bron: VSBfonds

In Nederland zijn miljoenen amateurkunstenaars actief bezig met kunst en cultuur. Uit passie, uit de behoefte aan artistieke ontwikkeling of vanuit sociale drijfveren. Maar door alle coronamaatregelen hebben amateurkunstorganisaties het moeilijk. Om deze lastige tijd door te komen verruimt VSBfonds tijdelijk de criteria voor toekenning van donaties voor amateurkunst.

Extra mogelijkheden

‘Door tijdelijke aanpassing van het toekenningsbeleid kunnen organisaties en initiatieven op het vlak van amateurkunst een aanvraag indienen voor bredere activiteiten’, zegt Hanna Kiewiet namens VSBfonds. ‘Denk aan amateurkunstverenigingen, centra voor de kunsten en andere organisaties die amateurkunst structureel aanbieden. Het is niet langer vereist dat een presentatiemoment en samenwerking met andere partijen onderdeel uitmaakt van het project. Eenvoudigweg omdat dit vanwege coronamaatregelen niet mogelijk is.

Wel kun je online repeteren, workshops en masterclasses volgen etc. Op termijn kan er wellicht weer meer, maar hebben groepen bijvoorbeeld tijdelijk een grotere repetitieruimte en/of meer repetitiemomenten en repetitoren nodig. Voor de financiering van de extra kosten hiervoor hebben organisaties vaak geen buffer. VSBfonds vindt het belangrijk dat cultuurbeoefening in groepsverband zoveel mogelijk doorgang vindt, dat er ook in deze tijden verbindende activiteiten georganiseerd kunnen worden en dat daarmee de sociale cohesie niet verloren gaat. Vandaar de tijdelijke verruiming van onze toekenningscriteria.’

Bekijk jouw mogelijkheden: VSBfonds