Onderwijs

Taalatelier

Cursusdata

WACHTLIJST
GroepsnummerO600200
OmschrijvingTaalatelier
NiveauPO
Start Datum01-08-2018
Eind Datum31-07-2019
Jaar2018
Docenten

What’s in a name
Stichting Nieuwe Veste biedt onder de naam ‘Taalatelier’ een uniek concept aan waarbij taalontwikkeling en kunsteducatie hand in hand gaan.
Het Taalatelier kun je beschouwen als een cross-over van school en kunst. Het atelier is de plaats waar de kunstenaar zijn creaties bedenkt en maakt. Dit atelier wordt ìn de school gebracht. Om precies te zijn  in het vakgebied ‘Taal’.
Andersom komt ‘taal’ het atelier in. Taal wordt de basis voor nieuwe kunstwerken.

Doelstellingen
Taalatelier is anders leren dan leren in een klaslokaal. Samenwerking tussen schoolleerkracht en kunstvakdocent  vormt het uitgangspunt van de les en koppelt taalkennis aan taalbeleving. In deze verbinding ligt de essentie en schuilt ook de kracht van Taalatelier. Het biedt kinderen de mogelijkheid tot spelend leren en taal te ontdekken, ervaren en beleven. Aan de hand van thematische woordvelden leren kinderen verbanden leggen en betekenis te geven aan woorden. Kinderen worden door de meer open lesstructuur bovendien gedwongen tot overleggen, samenwerken en gestimuleerd tot sociaal vaardig gedrag. Dit geeft Taalatelier behalve taalontwikkeling ook een maatschappelijke meerwaarde.

Voor welke kinderen is het Taalatelier?
Het concept Taalatelier is ontwikkeld om een bijzondere invulling te kunnen geven aan de schakelklas 2.0.
 
Werkwijze
Hoewel iedere school vrij is om het Taalatelier op zijn eigen manier invulling te geven, ziet een Taalatelier er over het algemeen als volgt uit:
De eigen leerkracht behandelt in ± 30 minuten de nieuwe woorden. Dat kan d.m.v. woordwebs, het praten over de nieuwe woorden ( wat weten de kinderen er al van?) of het aanbieden met een spelelement, etc.
Aansluitend  gaat de kunstdocent één à anderhalf uur aan de slag met de leerlingen. Op een creatieve manier worden de zojuist behandelde nieuwe woorden gebruikt als  basis voor de les.
 
Kunstvakken
In het taalatelier worden 4 kunstvakken ingezet: Muziek, dans, theater en beeldend.
Deze diversiteit is een belangrijk aspect van de formule van het Taalatelier.

Per seizoen wordt er gedurende 32 weken 1 les per week gegeven.
De kunstdisciplines wisselen om de 4 weken. Iedere discipline wordt dus 2 x 4 weken aangeboden.
Scholen zijn altijd vrij om een eigen indeling te maken.
 

Waarom werkt de formule van Taalatelier?
Leren is een proces van kennis opnemen, verwerken en reproduceren. Kinderen ontwikkelen een eigen strategie om dit proces te regelen.
Psycholoog Howard Gardner noemde deze verschillende strategieën ‘meervoudige intelligenties’.
Hij onderscheidt er 8:
- visueel
- auditief
- kinesthetisch
- natuur
- logisch/mathematisch
- verbaal/linguïstisch
- interpersoonlijk
- intrapersoonlijk
In het Taalatelier is gekozen voor 4 verschillende kunstdisciplines zodat alle 8 intelligenties aangesproken worden. Ieder kind wordt daarmee in de gelegenheid gesteld  om met zijn/haar strategie de woordenschat uit te breiden

 
Wat kan Nieuwe Veste voor U doen?
Nadat een school zich heeft aangemeld voor het Taalatelier krijgt U het verzoek een jaarprogramma in te vullen. Hierin staan vermeld de datum, tijdstip, discipline en evt. het thema van de lessen.
Indien gewenst kunnen wij advies geven over de jaarindeling.
Aan de hand van dit programma ontvangt U een offerte. Vervolgens vult Nieuwe Veste dit programma aan met de gegevens van de kunstvakdocent en verstrekt dit weer aan de school.
Nieuwe Veste kan een beroep doen op een breed scala aan gemotiveerde kunstvakdocenten die graag willen werken in het Taalatelier. Wij dragen zorg voor de administratieve afhandeling zoals betalingen, contracten, opdracht van overeenkomst en een VOG.
 
Meer weten?
Wilt U meer weten of het Taalatelier aanvragen voor seizoen 2018-2019?
Neem contact op met Arjan Muller:
telefoon 06-41612778
 
print versie