Cursussen & lessen

Kleuterdwarsfluit

Cursusdata

Datum en tijd in overleg

Inschrijven
TypeRegulier
NiveauBEGINNERS
Minimum Leeftijd5
Maximale Leeftijd6
Jaar2019
Prijs (basis)Overzicht tarieven
Docenten
Bij Nieuwe Veste bestaat de mogelijkheid om op zeer jonge leeftijd te beginnen met dwarsfluitles. Vanaf 5 jaar kunnen kinderen al worden aangemeld. In een kennismakingsles worden de kinderen globaal getest op belangstelling, motoriek, ritmische en muzikale ontwikkeling. Een kort gesprek met één van de ouders of opvoeders hoort daar ook bij. Bij gebleken geschiktheid kan de groepsles in principe twee jaar worden gevolgd. Daarna kan de leerling doorstromen naar de reguliere dwarsfluitlessen.

Direct vanaf het begin komen op speelse wijze de volgende elementen aan de orde:
Houding, ritmische oefeningetjes zoals voor- en naklappen, zingen, voor- en naspelen, liedjes raden, zelf liedjes maken, kleuterliedjes, samenspel met dwarsfluit, piano of meespeel-CD, uit het hoofd spelen.
De grootte van de groep varieert van 3 tot 6 leerlingen.
De kinderen nemen een schriftje mee, waarin de docent de liedjes opschrijft en in plakt.

Aanwezigheid van ouders/opvoeders
Aanwezigheid van één van de ouders of opvoeders bij de les is in het eerste jaar gewenst. Dit in overleg met de docent. De ouder volgt de les op afstand en maakt eventuele aantekeningen in een schrift.
Het is nodig dat er naast de les ook thuis nog een aantal keer per week wordt geoefend. Aanwijzingen voor het oefenen worden in de loop van het jaar gegeven en zo nodig bijgesteld.
De lestijd wordt voor zover mogelijk in onderling overleg afgesproken met de ouders en de betreffende docent.

Lesplaatsen
Hoofdgebouw, Molenstraat 6, Breda
print versie