Kleuterviool

Cursusdata

Datum en tijd in overleg

Inschrijven
TypeRegulier
NiveauBEGINNERS
Minimum Leeftijd5
Maximale Leeftijd6
Jaar2020
Prijs (basis)Overzicht tarieven
Docenten
Bij Nieuwe Veste bestaat de mogelijkheid om op zeer jonge leeftijd met vioolles te beginnen. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen al worden aangemeld. In een kennismakingsles worden de kinderen globaal getest op belangstelling, motoriek, ritmische en muzikale ontwikkeling. Een kort gesprek met een van de ouders of opvoeders hoort daar ook bij. Bij gebleken geschiktheid kan de groepsles in principe twee jaar worden gevolgd. Daarna kan de leerling doorstromen naar de reguliere viool- of altvioollessen.

Direct vanaf het begin komen op speelse wijze de volgende elementen aan de orde: houding en verzorging van het instrument, linker- en rechterarm techniek, ritmische oefeningen zoals voor- en naklappen, zingen, voor- en naspelen, kleuterliedjes, samenspel met piano of cd-begeleiding.  De grootte van de groep varieert van 3 tot 6 leerlingen.
Het lesmateriaal bestaat uit een boek waarin oefeningen en liedjes worden beschreven en een cd met begeleidingen voor diverse liedjes. Later in het jaar komt daar nog een methodeboek met een cd bij en volgen kleuterliedjes in zogenaamde vingerschrift-notatie.

Aanwezigheid van ouders/opvoeders
Aanwezigheid van één van de ouders of opvoeders bij de les is in het eerste jaar gewenst. Dit in overleg met de docent. De ouder volgt de les op afstand en maakt eventuele aantekeningen in een schrift.
Naast de twee keer dat de leerling vioolles krijgt is het nodig dat er thuis nog een viertal keer per week wordt geoefend. Aanwijzingen voor het oefenen worden in de loop van het jaar gegeven en zo nodig bijgesteld.
De lestijd wordt voor zover mogelijk in onderling overleg afgesproken met de ouders en de betreffende docent.

Lesplaatsen
Hoofdgebouw, Molenstraat 6, Breda
 
print versie