Onderwijs

Muziekkwartier

Cursusdata

Inschrijven
GroepsnummerO100300
OmschrijvingMuziekkwartier
NiveauLERAREN
Start Datum01-01-1
Eind Datum01-01-1
Jaar2018
Min aantal deeln.10
Max aantal deeln.25
Van groep18
Tot groep99
Docenten
 Het idee van Muziekkwartier is gebaseerd op drie pijlers:  

 1. Training van de pedagogisch medewerkers, met het certificaat ‘Muziekkwartier’ na het volgen van de volledige training  
 2. Inspiratie in de vorm van voorbeeldlessen op de groepen  
 3. Structurele voortzetting door middel van begeleiding van de muziekambassadeurs  

1. Training pedagogische medewerkers
De training Muziekkwartier kan op uw eigen locatie plaatsvinden of in een ruimte binnen de Nieuwe Veste. De volledige basistraining bestaat uit twee dagdelen. Dat kan bijvoorbeeld een volledige studiedag zijn of twee avonden. Na het volgen van de training heeft men de basisvaardigheden om dagelijks (en met veel plezier) ontwikkelingsgericht muziek te maken met de kinderen. De twee avonden kunnen dichtbij elkaar ingepland worden of juist gespreid. 
De training wordt gegeven aan het volledige team. Dit omdat het belangrijk is dat het breed gedragen en met elkaar samen ingezet wordt. 
In de training is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling op praktisch vlak: zingen, een muzikale activiteit begeleiden, een luistermoment creëren. Allemaal gedacht vanuit het startniveau van de deelnemers. Jullie gaven aan dat er al veel kennis in huis is naar aanleiding van de eerdere samenwerking met de muziekcoach en dat de pedagogisch medewerkers al veel doen met muziek. Op deze ervaring wordt tijdens de training verder gebouwd.   

Geef altijd aan hoe groot de groep deelnemers ongeveer zal zijn. Optimaal aantal is 15 tot 25 pedagogisch medewerkers; meer mag en minder ook.    
Een training kan op maat gemaakt worden met uitbreiding of gewenste accenten. 
Het bepalen van de datum en het tijdstip gaat in overleg. 

2. Workshops / voorbeeldlessen  
Uitbreiding mogelijk in de vorm van voorbeeldlessen op de groep door een professioneel gecertificeerd muziek op schootdocent uit de omgeving in combinatie met muziek-ambassadeursbegeleiding. De lessen sluiten naadloos aan op de training die ze hebben gehad. De lessen op de babygroep duren 30 minuten, de lessen op de peutergroep 30 of 45 minuten, afhankelijk van wat het beste past in het schema. Overigens is het mogelijk en zelfs aan te bevelen dat leidsters die op andere dagen werken, mee komen doen met de workshops, zodat ook zij de voorbeeldles ervaren!  

3. Ambassadeurs muziek 
Zij houden de muziekactiviteiten levend en voorzien het team regelmatig van nieuwe ideeën. Door voorbeeldlessen (de workshops op de groepen) in combinatie met muziek-ambassadeursbegeleiding, krijgen zij steeds nieuwe ideeën aangereikt waar ze met de teams mee aan de slag kunnen. Deze begeleiding sluit aan bij de wensen van de leidsters en is volledig op maat. In de voorbeeldlessen wordt gewerkt met de wensen die zijn aangegeven in overleg met de muziek-ambassadeurs.  
De ambassadeursbegeleiding kan bijvoorbeeld zes keer per jaar plaatsvinden en 60 minuten duren per keer.  

Extra: Ouderavond  
Om ook bij ouders het belang van muziek te onderstrepen én ook hen te inspireren meer met muziek te doen, geef ik graag een workshop op jullie ouderavond. Inhoudelijk zullen we kort ingaan op de theorie en vooral praktisch aan de slag gaan. Voor ouders is 45 tot 60 minuten voldoende. Afhankelijk van de invulling van de avond en het aantal inschrijvingen, zou ik de workshop 2 keer na elkaar kunnen doen. Er kunnen steeds 25 ouders mee doen en ik zou dan graag in een lokaal zitten waar we op stoelen in een grote kring kunnen zitten.  

 
Prijzen:

1. Training leidsters  
De prijs voor de training van het team is €450,- per dagdeel, de volledige training van twee dagdelen is dus €900,- exclusief btw.  
Het bepalen van de datum en het tijdstip gaat in overleg. De training vindt plaats op jullie eigen locatie. Inplannen is al mogelijk vanaf maart.  

2. Workshops / voorbeeldlessen  
Kosten voor 2 lessen op één ochtend €110,-  
Het bepalen van data en tijdstippen voor de voorbeeldlessen gaat in overleg.  

3. Ambassadeurs muziek  
De prijs voor de muziek-ambassadeursbegeleiding is €60,- voor 60 minuten per keer, inclusief uitwerking per e-mail van de besproken activiteiten. De ambassadeurs volgen samen dezelfde begeleiding.  
Kosten voor 6 keer per jaar €360,-  

Ouderavond  
De normale prijs voor een ouderavond is €150,-, maar in het totaalpakket slechts €75,- excl btw. Bij aangaan van een 2-jarig contract met ambassadeursbegeleiding is de ouderavond een gratis service.  

Zie https://muziekkwartier.org/ voor meer infornatie
print versie