Cursussen & lessen » Onderwijs » CultuurAcademie Breda - scholing » Netwerk bijeenkomsten Speciaal (basis)onderwijs

Netwerk bijeenkomsten Speciaal (basis)onderwijs

Cursusdata

Inschrijven
GroepsnummerO500171
OmschrijvingNetwerkbijeenkomsten Speciaal (basis)onderwijs
NiveauBeg / Verv / Gev
Start Datum28-10-2020
Eind Datum24-03-2021
Jaar2020
Min aantal deeln.1
Max aantal deeln.25
Min. leeftijd18
Max. leeftijd99
Docenten
Netwerkbijeenkomst 1
Het verhaal van het speciaal(basis)onderwijs
Datum:
28 oktober 2020
Doel: Gezamenlijk inzicht krijgen in huidige stand van zaken door informatie deling, inventarisatie en het formuleren van uitgangspunten voor CMK voor SBO.
Voor het speciaal(basis)onderwijs in Breda. Een eerste stap in het opbouwen van een netwerk. 
Centraal staan de vragen:
- Wat heeft het S( B) O in Breda nodig om cultuureducatie  met kwaliteit en diversiteit voor deze doelgroepen te realiseren?  
- Wat zijn wensen?
- Waar liggen kansen?  

Netwerkbijeenkomst 2.
Het verhaal van het speciaal(basis)onderwijs aan de aanbieder. 
Datum: 26 november 2020
Doel: In kaart brengen welke vervolg stappen nodig zijn in de toekomst om het culturele aanbod goed te laten aansluiten bij de behoefte van diverse doelgroepen in het speciaal(basis)onderwijs.
Denk aan aanpassingen en/of verrijking van het aanbod, afstemming, afspraken en scholing  
In dialoog met elkaar, de aanbieders en de scholen voor het speciaal(basis)onderwijs, wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige mogelijkheden en onmogelijkheden zijn m.b.t. het vormgeven van cultuureducatie op hun school; in relatie tot het aanbod. 

Netwerkbijeenkomst 3: 
De Aanbieder aanzet speciaal (basis)onderwijs 
Datum:
27 januari 2021
Doel:  Aanbod screenen op potentieel voor het speciaal (basis) onderwijs en gezamenlijk bekijken wat de mogelijkheden zijn voor pilots om ze daarna op te kunnen nemen in de Ontdekking.
Aanbieders presenteren hun huidige aanbod en/of ideeën voor nieuw aangepast aanbod. Scholen maken kennis met aanbieders en geven feedback met hun doelgroepen in het achterhoofd.  In dialoog met elkaar wordt besproken welke mogelijkheden en kansen er liggen om vertaalslagen te maken om gezamenlijk te komen tot een diversiteit aan activiteiten in het kunstspectrum voor de Ontdekking schooljaar 21-22. 

Zelf aan de slag 
Datum:
24 maart 2021
 

Data: 28 oktober, 26 november 2020,  27 januari 2021, 24 maart 2021
Tijd: 14.30-16.30
Locatie: Wordt nog bekend gemaakt
Doelgroep: Leerkrachten Speciaal Onderwijs
Kosten: Geen (wordt bekostigd vanuit CMK)
print versie