Cursussen & lessen » Onderwijs » CultuurAcademie Breda - scholing » Netwerk bijeenkomsten Speciaal (basis)onderwijs

Netwerk bijeenkomsten Speciaal (basis)onderwijs

Cursusdata

Inschrijven
GroepsnummerO500171
DagWoensdag
OmschrijvingNetwerkbijeenkomsten Speciaal (basis)onderwijs
NiveauBeg / Verv / Gev
Startdatum28-10-2020
Einddatum24-03-2021
Starttijd00:00
Eindtijd00:00
Min aantal deeln.1
Max aantal deeln.25
Jaar2020
Aantal lessen4
BeschikbaarheidVOLDOENDE
Prijs (basis)€ 0
Docenten
Netwerkbijeenkomst 1
Het verhaal van het speciaal(basis)onderwijs
Datum:
28 oktober 2020
Tijd: 14.30-16.30
Netwerkbijeenkomst voor het speciaal(basis)onderwijs en scholen die vanwege de doelgroep kinderen die zij bedienen, specifieke en gespecialiseerde wensen hebben omtrent het samenstellen van een jaarprogramma en de vormgeving van cultuureducatie bij hen op school. Voor wie de stelling “One size fitts all” niet opgaat. 

Netwerkbijeenkomst 2.
Het verhaal van het speciaal(basis)onderwijs aan de aanbieder. 
Datum: 26 november 2020
Tijd: 16.00-18.00
In deze 2e bijeenkomst gaan scholen en aanbieders met aanbod in de Ontdekking de dialoog met elkaar aan. Uitgangspunt zal zijn de vraag wat is passend aanbod voor mijn school in relatie tot aanbod. Wat is er nodig om aanbod passend en toegankelijk te maken. Welk aandeel kunnen aanbieders leveren. Waar liggen (on)mogelijkheden? Wat is ervoor nodig om de vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen? 

Scholingsmoment voor aanbieders
Aanbieders aanzet 

Datum: 15 december
Tijd: 
Een informatiebijeenkomst voor aanbieders. Als gastspreker (s)  is onder andere  Iris van Heesch van Stichting Onbeperkt genieten uitgenodigd om ons te informeren over prikkelgevoeligheid bij kinderen  in relatie tot bezoek voorstelling/tentoonstelling en workshops 

Netwerkbijeenkomst 3: 
De Aanbieder aanzet speciaal (basis)onderwijs 
Datum:
27 januari 2021
Tijd: 14.30-16.30
Aanbieders krijgen de kans om hun aanbod voor het speciaal onderwijs te pitchen en toe te lichten. Scholen maken kennis met het aanbod, zijn in gelegenheid om vragen te stellen, feedback te geven. Enkele projecten waarover samen wordt beslist, kunnen als pilot worden uitgezet en in co- creatie verder doorontwikkeld. 

Zelf aan de slag 
Datum:
24 maart 2021
Tijd: 14.30-17.00
Een inspiratiemoment voor icc-ers, leerkrachten, vakdocenten, PABO, Kunstvakdocenten in opleiding en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in en onderdeel zijn van het netwerk S (B ) O. Iedere deelnemer kan kiezen uit 1 of 2 workshops. 

Netwerkbijeenkomst 
Het verhaal van... evaluatie (4) 
Datum:
1 juni 
Tijd: 1600-1800 : 
Gezamenlijk terugkijken op de netwerkbijeenkomsten, pilotprogramma’s. Uitwisselen van ervaringen en delen van informatie. Vooruitblikken; wat is er nodig in het volgende schooljaar om verder te bouwen aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen. 

Data: 28 oktober, 26 november 2020,  27 januari 2021, 24 maart 2021, 1 juni 2021
Locatie: Wordt nog bekend gemaakt
Doelgroep: Leerkrachten Speciaal Onderwijs
Kosten: Geen (wordt bekostigd vanuit CMK)
print versie