Docenten

Beroep: Docent muziek

Cursus(en):

Email:

.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

Kees van Gestel

Ik vind het leuk om met jonge kinderen om te gaan en houd van hun spontaniteit. En dat niet alleen… ik vind het ook belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd op een spelende manier leren omgaan met het vak muziek. Dat is ook belangrijk voor hun totale ontwikkeling. Muzikale vorming is echt niet alleen maar zingen, hoe belangrijk dat ook mag zijn. Het is veel meer. Muziek kan door zijn klanken iets tot uitdrukking brengen. Ik probeer zoveel mogelijk didactische werkvormen en leeractiviteiten zoals zingen, spelen, luisteren, bewegen en noteren te hanteren, ook al omdat we steeds rekening moeten houden met visueel, auditief en motorisch ingestelde kinderen.

Naarmate het kind in een hogere groep van de basisschool zit, wordt ook op muziekgebied meer van hem of haar verwacht. Dit blijkt ook een beetje uit de naamgeving van de cursussen muziektuin en speelwijzer. Naast een esthetische functie (bijvoorbeeld het oproepen van een bepaalde stemming) heeft muziek ook een sociale functie, de samenbindende functie (“ik hoor er ook bij”) Het musiceren is immers sterk op samenwerking gebaseerd. Verder heeft muziek uiteraard een expressieve functie; de kinderen kunnen door middel van muziek maken uiting geven aan hun gevoelens, emoties en gedachten. Muziek draagt sterk bij tot de ontwikkeling van het gevoelsleven. Het leven bestaat uit meer dan alleen maar het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Juist aan de expressieve ontwikkeling van het kind probeer ik met eer en geweten een positieve bijdrage te leveren.

Naast het werk op De Nieuwe Veste ben ik ook nog als vakleerkracht muziek op basisscholen en het speciaal basisonderwijs werkzaam.