Over ons » Verbeelding Verbindt: beleidsplan 2021-2024 » Bestuur en Raad van toezicht

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van Stichting Nieuwe Veste:

Hilda Vliegenthart, directeur-bestuurder

Raad van Toezicht:
- Dhr. W.H. Meijer, voorzitter, lid remuneratiecommissie
- Mevr. M. Hament, vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie
- Dhr. JCM. Teunissen: lid
- Mevr. Mr. D. Muller: lid
- Dhr. S. Broeders, lid