Over ons » Nieuwe Veste: Partner in Participatie

Nieuwe Veste: Partner in ParticipatieNieuwe Veste: Partner in Participatie
Nieuwe Veste is een organisatie die door middel van haar kennis en ervaring op het gebied van taal- en creativiteitsontwikkeling bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk functioneren. Daarbij zetten we kunst in voor een frisse blik op de wereld om ons heen.

We willen alle kinderen een culturele basis meegeven, jongeren stimuleren om hun blik op de wereld te verbreden en participatie onder volwassenen faciliteren. Voor een optimale aansluiting bij wat er leeft in Breda legt Nieuwe Veste de relatie tussen het culturele veld, organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg & gezondheid en de inwoners van de stad. Samen met deze partners werken we aan een sociaal en cultureel levendig Breda.
 
Ambitie Nieuwe Veste
Wij willen zoveel mogelijk Bredanaars bereiken en kennis laten maken met Taal, Creativiteit en Kunst.
 
Deze drie sleutelbegrippen heb je nodig om in deze maatschappij goed te kunnen functioneren. Je loopt snel achterstand op om volop mee te kunnen draaien in de maatschappij van vandaag (en vooral van morgen) als je moeite hebt om jezelf goed uit te drukken, problemen ondervindt bij het lezen of in de omgang met digitale media. Je gaat moeilijkheden ervaren in een maatschappij die steeds meer vraagt wat je kunt leren in plaats van wat je al geleerd hebt, als je niet goed weet wat je kunt, welke talenten je hebt of wat je leuk vindt om verder te ontwikkelen.
 
Wij werken vanuit de drie uitgangspunten:
  • In Breda heeft elk kind in zijn eigen omgeving recht op het ontwikkelen van zijn taalvaardigheden en creativiteit en een kennismaking met kunst.
  • In Breda kunnen alle jongeren hun creatieve en kunstzinnige vaardigheden inzetten voor het verbreden van hun blik op de wereld.
  • Alle volwassenen in Breda dragen bij aan een sociaal en cultureel levendige stad. 
Samen met aanbieders & partners in de gebieden zorg, welzijn, cultuur en onderwijs bewegen we mee met wat er leeft in de stad. We zetten onze expertise in om het culturele aanbod van de stad te laten bijdragen aan de realisatie van de doelen van onze maatschappelijke partners.
 
Taal betekent meedoen en erbij horen
Met taal kun je je uitdrukken, communiceer je met andere mensen, deel je gevoelens, stel je vragen. Daardoor begrijp je de wereld om je heen beter. Spreken, lezen en schrijven zijn dan ook basisvaardigheden die maken dat iemand volwaardig mee kan doen in de maatschappij.
 
Creativiteit en kunst doen je goed
Cultuur zorgt voor samenhang tussen diverse groepen en stimuleert ontmoetingen. Cultuur beweegt je, ontroert, zet aan tot denken en laat je kennismaken met nieuwe werelden. Daarom draagt cultuur, van het genieten van het aanbod van een culturele instelling tot het zelf beoefenen van kunst, bij aan maatschappelijke participatie.
Tegelijkertijd maakt cultuur uitdagingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs zichtbaar en bespreekbaar.
 
Taal, creativiteit & kunst voor iedereen
Als taal, creativiteit en kunst zo veel waarde hebben, dan moet iedereen daar ook mee in aanraking kunnen komen. Niet toevallig of uit eigen beweging, maar vanzelfsprekend. Omdat iedereen in Breda, oud en jong, het recht heeft te ontdekken wat taal, creativiteit en kunst kan betekenen. Dit draagt bij aan een sociaal-cultureel levendige stad met inwoners die actief en positief bijdragen aan de Bredase samenleving.
 
Nieuwe Veste is er voor iedere Bredanaar die zichzelf wil ontdekken. We prikkelen, samen met andere organisaties, jouw zintuigen op het gebied van taal, creativiteit en kunst. Cultuur maakt het leven zoveel mooier.
 
Dus verras jezelf bij Nieuwe Veste!