Over ons » Samen Muziek Maken

Samen Muziek Maken

Het (binnenschoolse) project ‘Blaasmuziek is Cool’ kan vervolgd worden met ‘Samen Muziek Maken’. 

Tijdens Blaasmuziek is Cool hebben de kinderen de instrumenten van het harmonie-orkest leren kennen en ook mogen uitproberen. 
In samenwerking met de harmonie biedt Nieuwe Veste een vervolgcursus aan, bestaande uit 11 naschoolse lessen, en een presentatie samen met het leerlingenorkest van de harmonie. Het doel is om een soepele overgang te creëren naar de reguliere muzieklessen. De lessen duren één uur, en zo snel mogelijk gaan de kinderen dan ook in een groep met andere instrumenten samenspelen. Noten leren lezen heeft geen prioriteit, plezier in muziek maken des te meer! 
 
De lessen worden gegeven op de basisschool waar ook Blaasmuziek is Cool plaatsvindt, en sluit aan op de reguliere schooltijden. Omdat in groepjes lesgegeven wordt, kunnen de kosten voor de kinderen laag gehouden worden. Kinderen van andere scholen in de buurt worden ook van harte uitgenodigd aan te sluiten. 

De basisschool zorgt voor de naschoolse leslokalen (over het algemeen zijn dat er twee of drie), de harmonie verzorgt de instrumenten en de eindpresentatie, en Nieuwe Veste is verantwoordelijk voor het lesprogramma. Welke instrumenten aangeboden worden, wordt in overleg met de harmonie bepaald. 


Samen Muziek Maken Fluit | Ulvenhout
Samen Muziek Maken Hoorn | Ulvenhout
Samen Muziek Maken Klarinet/Saxofoon | Ulvenhbout
Samen Muziek Maken Trombone/Bariton | Ulvenhout