Nieuwe Veste

Vacature Accountmanager

Nieuwe Veste heeft als ambitie dat alle inwoners van Breda hun taalvaardigheden kunnen ontwikkelen, dat ieder kind kennismaakt met kunst en cultuur, dat alle jongeren hun creatieve en kunstzinnige vaardigheden kunnen inzetten om hun blik op de wereld te verbreden en dat alle volwassenen een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat van de stad.
 
Voor het cluster Strategie zijn wij op zoek naar een getalenteerde en klantgerichte
 

ACCOUNTMANAGER (24-28 uur per week)

 
Als accountmanager lever je een belangrijke bijdrage aan het strategisch positioneren van Nieuwe Veste als netwerkorganisatie. Zowel binnen als buiten de cultuursector zoek je samenwerking met institutionele klanten in bestaande netwerken en in potentiële klant- en marktsegmenten. Vanuit het meerjarenbeleid van Nieuwe Veste verken je daarbij gezamenlijke ambities die kunnen bijdragen aan het vergroten van het bereik van cultuureducatie en –participatie. Rondom deze ambities bouw je aan strategische allianties en stel je convenantafspraken op. Je blik is daarbij steeds gericht op de lange termijn en de relaties die de organisatie moet aangaan om de beoogde koers te realiseren. 
Dit betekent dat je in staat bent om het strategische beleid van Nieuwe Veste te vertalen naar het politieke en culturele klimaat van de stad, met als doel om heldere kaders te formuleren voor de programmering van de stichting. Naast het beleid van Nieuwe Veste houd je daarbij steeds rekening met de effecten die worden beoogd door de subsidieverstrekker en de mogelijkheden van de interne organisatie.

Vanuit je kennis over de netwerken in de stad lever je een inhoudelijke bijdrage aan het marketingbeleid van Nieuwe Veste zodat het aansluit bij de behoeftes van de doelgroep, de ontwikkelingen in de markt en de strategische koers van de stichting. Je draagt nieuwe markten aan en stimuleert productinnovatie zodat de dienstverlening van de stichting aansluit bij de eisen en wensen van de klant. Tot slot zorg je ervoor dat interne belanghebbenden op de hoogte zijn van relevante informatie en ontwikkelingen uit je netwerk en accountdomein.
 
De accountmanager die wij zoeken zal zich met name richten op het brede veld van de amateurkunstbeoefening en de culturele infrastructuur van de stad.
 
Wat verwachten we van jou:
dat je een HBO-opleiding hebt afgerond op het gebied van commercie, onderwijs en/of cultuur;
ervaring in een rol als klantmanager, communicator en netwerker binnen het culture veld;
dat je met jouw sterke persoonlijkheid en doorzettingsvermogen richting institutionele klanten in zowel bestaande netwerken als in potentiële klant- en marktsegmenten op initiërende, inspirerende en extraverte wijze kunt optreden;
ervaring met het in kaart brengen van strategische en beleidsmatige vraagstukken en problemen rondom cultuureducatie en -participatie;
dat je in staat bent om beleids- en marketinguitgangspunten toe te passen;
een professionele manier van adviseren en (schriftelijk en mondeling) communiceren;
ervaring met projectmatig werken. 

Het gaat om een tijdelijke functie voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Salariëring in schaal 9 van de CAO Openbare Bibliotheken.
 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Lisette Colijn, manager Strategie, via l.colijn@nieuweveste.nl of 06 46274945.
Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan je brief en CV uiterlijk 15 april 2018 toe aan p&o@nieuweveste.nl.
 
De 1e gespreksronde vindt plaats op 19 of 20 april 2018.