Nieuwe Veste

Gebruik studieruimten

Muziek
Nieuwe Veste geeft onder bepaalde voorwaarden gelegenheid tot studeren. Leerlingen in het bezit van een leerlingenpas kunnen 40 uur gebruik maken van een oefenruimte voor € 42,-. Niet-leerlingen kunnen een pas kopen voor € 62,-, dit altijd ter beoordeling van het hoofd van de afdeling Muziek. De ruimten zijn alleen te gebruiken als er geen les gegeven wordt. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de receptie.

Beeldend
Voor cursisten die buiten lestijd gebruik willen maken van een lokaal om aan hun werkstuk te werken, bestaat de mogelijkheid om voor € 3,- per dagdeel (3 uur) het leslokaal te gebruiken dat hoort bij de cursus waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven. Wenst u daarvan gebruik van te maken, dan kunt u zich met een geldige leerlingenpas bij de receptie melden. 
Deze mogelijkheid is beschikbaar tijdens de duur van de cursus, met uitzondering van de vakanties van Nieuwe Veste.

The Loads
Leerlingen van de afdeling Muziek en leerlingen van de afdeling Dans kunnen ook gebruik maken van studieruimte in The Loads. De studiepas kost € 43,- voor leerlingen van Nieuwe Veste en € 64,- voor niet-leerlingen Nieuwe Veste. Met BredaPas betaal je € 21,-. De pas is één jaar geldig na uitgifte. Studeren kan gedurende minimaal één uur en maximaal twee uur tijdens openingstijden van The Loads buiten de vakantieperioden. Reserveren kan één week van tevoren. 
Docenten kunnen leerlingen voordragen voor een studiepas en de  teamleiders Muziek en Dans accorderen deze voordracht.


Strippenkaart
Voor € 62,- kan een cursist of oud-cursist een strippenkaart kopen die recht geeft op het gebruik van een ander lokaal dan het eigen leslokaal. De strippenkaart bevat 10 strippen; iedere strip geeft recht op een dagdeel van 3 uur. Deze kaart kan slecht worden aangeschaft na overleg met het hoofd van de afdeling Beeldend/Theater.