Nieuws

Bij Nieuwe Veste kun je meer!

Brabantse Netwerkbibliotheek presenteert Meerjarenbeleidsplan

Gepubliceerd: 23-08-2018
De Brabantse Netwerkbibliotheek presenteert het Meerjarenbeleidsplan 2019-2021 ‘Waarde door verbinding’.
 
Meerjarenbeleidsplan Brabantse Netwerkbibliotheek 2019-2021De Brabantse Netwerkbibliotheek (BNB) is het samenwerkingsverband van de achttien Brabantse basisbibliotheken en Cubiss. Verbinding staat hierbij centraal. Verbinding met de buitenwereld en verbinding met elkaar.
 
Speerpunten
In haar meerjarenbeleidsplan 'Waarde door verbinding' legt de BNB voor de komende drie jaar de nadruk op twee hoofdrichtingen: Verbinding met de maatschappij & De medewerker als spil.
 
Verbinding met de maatschappij
De bibliotheek kan alleen functioneren als zij middenin de samenleving staat. Woorden als ‘zichtbaar’, ‘betrokken’, ‘laagdrempelig’ en ‘netwerkorganisatie’ komen dan al snel naar voren. De Brabantse Netwerkbibliotheek wil meer zijn dan dat. Als agent of social change is de bibliotheek zowel fysiek als digitaal aanwezig in de lokale gemeenschap om te verrijken, te verrassen en te verleiden. Dit wordt onder meer gerealiseerd door een aanpak gericht op communities, groepen van betrokkenen rond een bepaald thema, waar de bibliotheek zowel onderdeel als aanjager van is. De bibliotheek ziet kansen, staat open voor initiatieven en creëert mogelijkheden voor haar gebruikers, haar partners, haar medewerkers en zichzelf – als maatschappelijke partner in het hart van de samenleving.
 
De medewerker als spil
De bibliotheek maakt mensen rijker, mensen maken de bibliotheek rijker. De Brabantse Netwerkbibliotheek zet de komende jaren sterk in op verjonging, vernieuwing en verandering bij de bibliotheekmedewerkers, ongeacht hun functie. Verjonging heeft in dit geval weinig met leeftijd te maken, maar alles met dúrven veranderen en wíllen vernieuwen. De kwaliteit en het vakmanschap van de medewerkers bepalen het succes van de Brabantse Netwerkbibliotheek. Als de bibliotheek de rol van maatschappelijke verbinder wil nemen, behouden en uitbouwen en uitdragen zijn de medewerkers haar belangrijkste kapitaal. De Brabantse Netwerkbibliotheek ziet de bibliotheekmedewerker daarom als spil om die verbinding mogelijk te maken – ongeacht leeftijd, functie, aard of lengte van hun dienstverband.
 
Meer weten?
Lees hoe de achttien Brabantse basisbibliotheken en Cubiss bovenstaande thema’s verder hebben uitgewerkt in het Meerjarenbeleidsplan 'Waarde door verbinding'.