Nieuws »  Corona maatregelen lessen & cursussen per 5-06

Corona maatregelen lessen & cursussen per 5-06

Gepubliceerd: 02-06-2021
Er zijn diverse maatregelen genomen om onze lessen en cursussen op een veilige manier en volgens de algemene richtlijnen van het RIVM te kunnen geven.

Spelregels per 5 juni 2021

Voor wat betreft het volgen van lessen en cursussen worden hier de volgende spelregels aan toegevoegd. We vragen je deze door te nemen en op te volgen voor je naar je les komt.

Algemene maatregelen
 • De docent informeert naar de gezondheidssituatie van de leerling/cursist. Bij klachten of twijfel kan de leerling door de docent naar huis gestuurd worden;
 • Leerlingen, die vanwege medische redenen in een risicogroep vallen, krijgen wanneer mogelijk online les;
 • Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), worden gevraagd thuis te blijven en krijgen wanneer mogelijk online les;
 • Bij twijfel over de eigen gezondheid van de docent geeft de docent, waar mogelijk, de les online;
 • Nieuwe Veste zorgt in haar eigen gebouwen voor een goede ventilatie van de lokalen door het gebruik van de ramen in de lokalen en het aanwezige luchtbehandelingssysteem waarmee lucht van buiten wordt aangezogen. Er wordt geen gebruik gemaakt van airconditioning;
 • Het lokaal en de gebruikte gereedschappen/instrumenten worden vooraf en achteraf gedesinfecteerd. De schoonmaakmiddelen hiervoor zijn in de lesruimte aanwezig;
 • Toiletten in Nieuwe Veste zijn toegankelijk;
 • Leerlingen en cursisten komen zoveel mogelijk alleen naar de les of cursus. Er komt maximaal 1 begeleider mee in het geval van jonge kinderen (tot 6 jaar). De begeleider wordt gevraagd tijdens de les plaats te nemen in de wachtruimte of buiten en geldende spelregels in acht te nemen; 
 • Op trappen gelden voorrangsregels, omdat passeren hier niet mogelijk is. Hier geldt 'trap op' heeft voorrang boven 'trap af'. Dus de persoon die naar beneden wil gaan, geeft voorrang aan een persoon die naar boven gaat en wacht tot de trap vrij is, alvorens naar beneden te gaan;
 • Cursisten onder de 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar zij dienen wel 1,5 meter afstand tot de docent te bewaren;
 • Nieuwe Veste stelt het dragen van een mondkapje verplicht vanaf 13 jaar. In de leslokalen (incl. theaterzaal en dansstudio’s) en als je op een stoel zit mag het mondkapje af.

Maatregelen cursussen
 • De docent doet zelf de deur open en dicht om de cursisten in en uit het lokaal te laten. Cursisten wachten buiten het lokaal op de gang of op een met de docent af te spreken plaats;
 • De docent geeft duidelijk aan de groep aan hoe de ruimte gebruikt gaat worden en maakt afspraken over hoe de les plaats gaat vinden;
 • Cursisten van dans-, theater- en musicallessen zijn niet verplicht onderling tijdens de les anderhalve meter afstand te houden indien dit niet mogelijk is;
 • Cursisten wordt gevraagd zich thuis om te kleden en te douchen, indien van toepassing;
 • Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van kostuums en rekwisieten;
 • Voor lessen in de theater- en de balletzaal wordt gevraagd om niet te vroeg aanwezig te zijn om groepsvorming in de kleine wachtruimtes te voorkomen;
 • Neem zoveel mogelijk zelf je materialen en /of (hand)gereedschappen mee. 

Maatregelen muzieklessen
 • De muzieklessen vinden weer plaats op alle leslocaties van Nieuwe Veste, op de met de docent afgesproken lesdag en lestijd;
 • Zowel docent als cursist desinfecteren de handen bij aanvang van de les;
 • De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. Leerlingen wachten buiten het lokaal op de gang bij het lokaal;
 • Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp, contrabas;
 • Leerlingen pakken hun eigen instrument op de gang in- en uit, zodat dit niet ten koste van de lestijd gaat;
 • De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd;
 • Voor zang- en blaasinstrumentlessen wordt voorzien in doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist. Houd in ieder geval meer dan 1,5 meter afstand;
 • Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden;
 • Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen;
 • Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf opgenomen. Neem hiervoor een schone handdoek mee naar de les. Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend doekje;
 • Elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en andere vlakken die je aanraakt. Dat kost enkele ogenblikken;
 • Ontsmettingsdoekjes zijn in het leslokaal aanwezig. 

Ensembles en koren
 • Blazersgroepen (ensembles en orkesten) en koren in groepsverband repeteren met minimaal 1,5 meter afstand tussen de leerlingen

Toegang tot de lokalen
 • Muziekleerlingen nemen de hoofdingang aan de Molenstraat en de trap naar de muziekafdeling. Wanneer ze het gebouw verlaten gaan ze naar buiten via de St. Janstraat-uitgang (over het binnenplein).
 • Leerlingen en cursisten beeldend en theater maken gebruik van de ingang via de St. Janstraat, waarbij verschillende ingangen van toepassing zijn.
- De A-lokalen zijn toegankelijk via het glazen trappenhuis (gebouw A)
- De B-lokalen zijn toegankelijk via de groene deuren bij de foyer Theaterzaal (gebouw B)
- De C-lokalen zijn toegankelijk via het oude trappenhuis (gebouw C)
- De Theaterzaal is toegankelijk via de groene deuren bij de foyer Theaterzaal (gebouw B)

Mindervaliden kunnen de ingang Molenstraat gebruiken en via de gang langs de winkel beeldend naar gebouw B (waar een lift aanwezig is voor de ontsluiting van de B-lokalen).

Danslessen
De danslessen vinden plaats in de studio van Nieuwe Veste en bij De Stilte. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.
 • Voor de lessen voor volwassenen maken we bij De Stilte gebruik van een grote studio zodat we tijdens de lessen 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar;
 • Leerlingen hoeven onderling tijdens de les geen 1,5 meter afstand te houden indien dit niet mogelijk is;
 • Hou bij het binnenkomen en weggaan rekening met de 1,5 meter afstand. Op dat moment is het mondkapje vanaf 13 jaar verplicht; tijdens de les mag dit af;
 • De ramen kunnen open voor extra ventilatie. De ruimte is voorzien van een meter die de luchtkwaliteit meet;
 • Er is handgel aanwezig, of je kunt je handen wassen met water en zeep;
 • Voor alle lessen geldt: kleedt je thuis alvast zoveel mogelijk om.
 • Toiletten zijn toegankelijk (bij De Stilte zijn reinigingsdoekjes aanwezig om het toilet na gebruik zelf even te reinigen);
 • Iedereen neemt zijn eigen drinkfles mee;
 • Bij de kinderlessen vragen we de ouders om hun kind te brengen tot de deur, de docent zal de leerlingen daar ophalen. Bij de dreumeslessen (2-3 jaar) mag 1 begeleider mee naar binnen en, op aanwijzing van de docent, plaatsnemen tegen de muur van de studio, op 1,5m afstand. De docent houdt 1,5 meter afstand tot de leerlingen.
 
Heb je nog vragen
Intussen zijn al onze cursisten en leerlingen op de hoogte gesteld van onze mogelijkheden tot restitutie.
Mocht je hier vragen over hebben of geen bericht ontvangen hebben, neem dan contact met ons op via info@nieuweveste.nl of 076 – 200 3200 op
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 22.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur
zondag van 12.00 - 17.00 uur