Nieuws »  Creativiteit en essential skills

Creativiteit en essential skills

Gepubliceerd: 20-12-2019
Nieuwe Veste gaat internationaal!

Nieuwe Veste timmert internationaal aan de weg. We doen dat met een Europees project in het kader van ERASMUS PLUS, waarbij kennis wordt opgehaald en gedeeld om de dienstverlening aan de inwoners van Breda continue te vernieuwen en verbeteren. Het project Paving the way for essential skills houses richt zich op de ontwikkeling van volwasseneducatie. Met 7 partnerorganisaties uit binnen- en buitenland staan we stil bij de vraag hoe we volwassenen kunnen ondersteunen bij het leren van basisvaardigheden.

Breda loopt landelijk gezien voorop in de aanpak van laaggeletterdheid. Al enkele jaren wordt intensief geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk waarmee een vangnet wordt geboden aan volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. De betrokken partijen realiseren zich echter ook dat het beheersen van de Nederlandse taal niet voldoende is om goed mee te kunnen in de samenleving. Daarom is er inmiddels ook een aanbod voor het leren van digitale vaardigheden en wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV.

“Maar Nieuwe Veste kijkt verder”, zegt Lianne Knobel, accountmanager bij Nieuwe Veste. “De in huis aanwezige kennis van kunst, cultuur en creativiteit wordt gezien als een kansrijke aanvulling op de bestaande aanpak. Enerzijds omdat deze kennis bijdraagt aan het leren van en over de omgeving waarin de deelnemers wonen, werken en leven. Anderzijds omdat creatieve activiteiten bijdragen aan andere en nieuwe vormen van leren. De zelfkennis, het zelfvertrouwen maar ook het plezier in leren die dit met zich meebrengt, zijn een waardevolle aanvulling op de bestaande aanpak.”  

Paving the way for essential skills houses is gestart in 2017, toen Nieuwe Veste, Cubiss, ROC Kellebeek en Stichting Lezen en Schrijven vanuit Nederland een samenwerking zijn aangegaan met Learning and Work Institute Wales, Openbare Bibliotheek Bergen in Noorwegen en Blenders uit België. Deze organisaties delen de overtuiging dat het leren van basisvaardigheden over meer gaat dan alleen lezen en schrijven en dat door samenwerking kansrijke nieuwe invalshoeken op de kaart kunnen worden gezet.

Sinds de start van het project hebben vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties elkaar ontmoet in Wales, België en Noorwegen om diverse best practices te bezoeken en te bespreken. De bezochte locaties waren zeer divers: van bouwbedrijf tot vakbondsorganisatie en van theater tot bibliotheek. Eén ding hadden deze werkbezoeken met elkaar gemeen. Het aanreiken van basisvaardigheden is mensenwerk. Door de aandacht te richten op wat een deelnemer kan en wil leren, gaat het leerproces verder dan het opdoen van de ‘harde’ skills en draagt volwasseneducatie bij aan het welzijn. 

“In de tweede helft van 2019 worden de resultaten uitgewerkt om tenslotte gepubliceerd te worden” geeft Lianne aan. “Nieuwe Veste richt zich daarbij op een essay over de rol van creativiteit in het leren van basisvaardigheden. In het essay wordt er niet alleen aandacht aan besteed aan waarom creativiteit steeds belangrijker wordt, maar ook aan hoe we de bevindingen in de praktijk handen en voeten kunnen geven. Uiteindelijk is het doel van Nieuwe Veste om nieuwe werkvormen en activiteiten te introduceren in het Taalhuis, dat zijn thuisbasis kent in de vestiging in de Molenstraat.”