Nieuws

Bij Nieuwe Veste kun je meer!

Geslaagd Internationaal congres Brick by Brick

Gepubliceerd: 07-09-2017

‘Extending the literacy houses approach’

 
Brick to brickWoensdag 6 september 2017 vond het internationaal congres Brick by Brick plaats in Nieuwe Veste. Tijdens deze dag stond de noodzaak om een structureel, duurzaam en succesvol Taalhuis te ontwikkelen centraal. Deelnemers uit verschillende Europese landen kwamen bijeen om hun ervaringen uit te wisselen en samen te kijken welke stappen nodig en effectief zijn om dit te bereiken.
 
Binnen het Erasmus+ project ‘Extending the Literacy Houses approach’ ligt de focus op een structurele aanpak van laaggeletterdheid. Eén op de negen mensen tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. Dit heeft grote gevolgen voor hun functioneren in de maatschappij. Met Taal voor Leven West-Brabant hebben diverse West-Brabantse organisaties, waaronder Nieuwe Veste, de handen ineen geslagen om iets te doen aan dit probleem. Met steun van Erasmus+ hebben de vertegenwoordigers van Taal voor het Leven West-Brabant contact gezocht met partners in Noorwegen, Ierland en Spanje. Samen organiseren de vier landen bijeenkomsten over diverse thema’s rond de aanpak van laaggeletterdheid.
 
Belangrijk voor de ontwikkeling van mensen
Nieuwe Veste gelooft dat de integratie van taalvaardigheid, creativiteit en kunst cruciaal is voor de ontwikkeling van mensen, jong en oud. Reden om deel te nemen aan Taal voor het Leven West-Brabant en samen met partners te werken aan het verbeteren van taalvaardigheid van mensen. Om inspiratie op te doen over de aanpak van laaggeletterdheid, heeft Nieuwe Veste, samen met de partners Kellebeek College, Cubiss en Erasmus+ het congres Brick by Brick georganiseerd.
 
Videoboodschap prinses Laurentien
Het congres Brick by Brick begon de dag met een plenaire sessie onder leiding van dagvoorzitter Marianne van den Anker. Na een welkomstwoord door Gertjan Endedijk, directeur-bestuurder van Nieuwe Veste, volgden diverse inspirerende lezingen. Hare hoogheid Prinses Laurentien gaf in haar videoboodschap het belang van geletterdheid aan en vroeg de deelnemers ervaringen uit te wisselen met elkaar, maar vooral ook met elkaar te delen wat we nog niet weten. Vervolgens vroeg zij iedereen drie concrete items aan het einde van de dag te formuleren waar de deelnemers morgen direct mee aan de slag kunnen gaan.
 

 
Levenslang leren
Lisa Krolak (UNESCO) besteedde aandacht aan het belang van volwasseneneducatie en levenslang leren. Zij benadrukte ook het belang van samenwerkingen tussen bibliotheken, scholen en NGO’s.
 
Taal voor het Leven West-Brabant
Hierna vertelden Arjan Beune (Stichting Lezen en Schrijven) en Miriam Haagh (Wethouder Zorg, Onderwijs en Dienstverlening in Breda) over Taal voor het Leven West-Brabant. Zij vertelden dat één op de negen mensen moeite heeft met lezen en schrijven.
 
Wethouder Mirjam Haagh: samenwerking is belangrijk
Wethouder Mirjam Haagh benadrukte dat iedereen iemand kent voor wie de Nederlandse taal moeilijk is en onvoldoende taalvaardigheden bezit. Er moet samengewerkt worden met bijvoorbeeld de zorg. Hoe kun je een arts duidelijk maken wat je hebt wanneer je onvoldoende de taal beheerst en hoe kun je begrijpen wat een arts tegen je zegt als je de taal onvoldoende begrijpt. Scholen, ziekenhuizen en huisartsen zijn belangrijke sleutelfiguren in het bevorderen van taal voor de groepen mensen.
 
Goede voorbeelden in de stad
Een voorbeeld van dat dit goed werkt is de JF Kennedyschool in Breda waar onder schooltijd taalles voor volwassenen wordt aangeboden. Op deze manier leren de ouders van het kind beter Nederlands en worden dus zelfredzamer in onze maatschappij. Een ander voorbeeld is het Taal & Tablet programma van gemeente Breda waar alle medewerkers met onvoldoende vaardigheden les krijgen in taal en het gebruik van bijvoorbeeld tablets. Door deze lessen kunnen ze beter functioneren in hun baan en de maatschappij. Arjen Beune en wethouder Mirjam Haagh pleitten voor een diversiteit aan benaderingen in het bevorderen van taalvaardigheden, omdat de groep waarvoor taal niet vanzelfsprekend is ook zo divers is.
 
Maurice de Greef: psychologisch gezonder door taalles
De ochtend werd afgesloten door Maurice de Greef (professor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel). Hij sprak over een recente studie naar de effecten van taallessen. Een van de meest opmerkelijke resultaten van de studie is dat 40-50% van de mensen die taallessen hebben gevolgd zich daarna psychologisch gezonder voelt dan daarvoor. Hij benadrukt de noodzaak van sociaal contact tijdens dit proces. Ook geeft hij aan dat er naast taal meer gebieden bij komen kijken zoals rekenvaardigheden.
 
Interactieve bijeenkomsten
In de middag stonden interactieve bijeenkomsten op het programma. De deelnemers konden aansluiten bij verschillende sessies die door de deelnemende landen zijn georganiseerd. In de Noorse sessie lag de focus op vluchtelingen en volwasseneneducatie. Ierland behandelde de integrale aanpak binnen de maatschappij, zowel sociaal als politiek. Spanje besprak de beste aanpak in Barcelona. Het West-Brabantse Taal voor het Leven informeerde over de Taalhuizen in West-Brabant en hoe nieuwe inzichten worden gebruikt in de dagelijkse praktijk.
 
Netwerk Café
In het Netwerk Café kon iedereen terecht bij informatiestands van alle partners en konden gedachten en vragen met elkaar worden gedeeld.
 
Gezamenlijke afsluiting
In een plenaire sessie heeft Marianne van den Anker diverse betrokkenen geïnterviewd. Zo sprak zij met Hans Hindriks, politiek adviseur van het ministerie van OC&W, Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en vertegenwoordigers van alle deelnemende partners. Het onderwerp van gesprek was hoe de verkregen inzichten kunnen worden meegenomen in beleid en praktijk.
 

 
Organisatie congres
De organisatie van het congres was in handen van Nieuwe Veste, in samenwerking met Kellebeek College, Cubiss en Erasmus+.
 
Kijk voor een kleine impressie van deze dag op onze Facebookpagina