Nieuws »  Hulp bij vragen over de overheid

Hulp bij vragen over de overheid

Gepubliceerd: 01-01-2023
Bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van Nieuwe Veste Bibliotheek kunnen alle inwoners van Breda tercht voor hun vragen over de digitale overheid.
 
Steeds meer regelen met de computer
Nederland telt zo’n 4 miljoen mensen die moeite hebben met de digitale overheid. Bijvoorbeeld met de digitale berichtenbox van MijnOverheid.nl. Vaak gaat het dan om zaken als huur- en zorgtoeslag, de WMO of het kindgebonden budget. Of over belastingzaken, studiefinanciering, pensioenen en uitkeringen. Maar ook bij het aanvragen van een rijbewijs en het betalen van (verkeers)boetes lopen mensen tegen vragen aan. Vaak heeft dit te maken met hoe je dit regelt via de computer en internet.
 
Voor al deze vragen en meer kun je nu terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid bij Nieuwe Veste Bibliotheek. Er zijn informatiepunten in de bibliotheken in het centrum, zuid en noord. Daar zijn getrainde en ervaren medewerkers aanwezig die je helpen met het vinden van informatie op internet en verwijzen je, indien noodzakelijk, door naar de juiste instanties. Je kunt er terecht tijdens openingstijden van de bibliotheken. Het is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
 
Hoe dichterbij de hulp, hoe lager de drempel
Het informatiepunt is een makkelijk toegankelijke plek waar mensen op weg worden geholpen met hun vragen over de overheid. Veel mensen die hulp zoeken, hebben meerdere problemen. Zoals laaggeletterdheid, schuldenproblematiek of eenzaamheid. De bibliotheekmedewerkers zijn opgeleid om er juist voor deze mensen te zijn. Bij meer persoonsgebonden hulpvragen helpen de medewerkers niet zelf, maar schakelen zij het telefonisch aanmeldpunt van Zorg voor elkaar Breda in. Wil je zelf ook digitaal vaardiger worden, dan kun je deelnemen aan computercursussen van het Digi-Taalhuis Breda.
 
Zorg voor elkaar Breda, Digi-Taalhuis Breda en Nieuwe Veste Bibliotheek maken het IDO samen mogelijk. Door de krachten te bundelen, worden Bredanaars met een hulpvraag nog beter geholpen. De Bredase informatiepunten zijn te vinden in de drie bibliotheekvestigingen van Nieuwe Veste: Noord (Heksenakker), Zuid (Allerheiligenweg) en Centrum (Molenstaat). Ze zijn geopend tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheekvestigingen.

Klik hier voor meer informatie