Nieuws »  Indische Verhalen Breda

Indische Verhalen Breda

Gepubliceerd: 29-06-2022
In herdenkingsjaar 2022 is het 60 jaar geleden dat Nederland haar laatste stukje Indië heeft overgedragen: de kolonie Nederlands Nieuw-Guinea.

Om aandacht te geven aan deze geschiedenis en de geschiedenis van Nederlands-Indië is er in Breda een programma samengesteld onder de titel Indische Verhalen.

Er zijn op verschillende locaties in Breda tentoonstellingen, voorstellingen, films, lezingen en vertellingen over Indische Verhalen van toen en nu te zien en te beleven. 

Onafhankelijkheid
Indonesië roept na de Tweede Wereldoorlog in 1945 de onafhankelijkheid uit met als gevolg dat Nederland en de door Indonesië uitgeroepen nieuwe republiek Indonesië in een strijd verwikkeld raken die tot eind 1949 duurt. Onder internationale druk erkent Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië. Hierdoor raakt Nederland het grootste gedeelte van haar belangrijkste kolonie kwijt.
Alleen het westelijke gedeelte van Nieuw Guinea blijft onder Nederlands bewind, echter het dekolonisatieproces is in gang gezet. Onder dreiging van een groots militair optreden en onder druk van Amerika en interventie door de VN erkent Nederland in 1962 haar verlies. Eind 1962 wordt Nieuw-Guinea overgedragen aan Indonesië.

Stadsbreed
In het stadsbrede programma staan onderwerpen als dekolonisatie, repatriëring, Nederlands Nieuw-Guinea en herdenken centraal. Makers van de tweede en derde generatie gaan op zoek naar het Indische verleden en hun eigen Indische identiteit. Wat speelde er in de kolonie Nederlands Indië, wat gebeurde er na de dekolonisatie en hoe was de aankomst en het ontvangst in Nederland? Persoonlijke verhalen die invloed hebben op het heden worden getoond, voorgedragen en verteld. 

Verhalen
In de Indische Verhalen tonen we niet alleen maar verhalen, maar is er ook ruimte om Indische verhalen op te halen. Voor Indische Nederlanders uit Breda en omgeving zijn er verschillende programma’s waar zij hun eigen verhaal kunnen vertellen en hun persoonlijke objecten kunnen delen met het publiek. We besteden aandacht aan het Indisch zijn in Breda, aan de persoonlijke geschiedenissen van de stadsbewoners en hun families. 

Programma
9 juli - 4 september - Biak Stories - Stedelijk Museum Breda
10 juli - 12.00 - 17.00 uur Pasar Raffy - Huize Raffy
24 juli - Film De Oost - Chassé Cinema
13 augustus - Nieuw-Guinea evenement - Stedelijk Museum Breda
15 augustus - Indië-herdenking - Monument bij Huize Raffy
25 augustus - Voorstelling Keturunan - Chassé Theater
9 - 11 september - KNIL expositie - Chassé Theater
10 - 11 september - Foto expo Nieuw-Guinea - Huis van de Donck
11 september - Voorstelling Nina Bobo - Chassé Theater
11 september - Pondok Makan - Chassé Theater
15 - 18 september - Voorstelling Zuidelijk Toneel: Java, 1948 - Nieuwe Veste
28 september - Theatercollege David van Reybrouck - Chassé Theater
5 oktober - Lente/22/K - Chassé Theater
6 - 9 oktober - De eeuw van mijn moeder / Zuidelijk Toneel - Chassé Theater
20 oktober - Voorstelling Ya, dat is iets Indisch / Ricky Risolles - Chassé Theater
30 oktober - Stichting Arjati / Het einde van Nederlands Nieuw-Guinea

De Indische Verhalen worden mede mogelijk gemaakt door Chassé Theater en Cinema, Nieuwe Veste, Stadsarchief Breda, Podium Bloos, Stichting Arjati en Stedelijk Museum Breda