Nieuws »  Nieuws rondom coronavirus 13 maart

Nieuws rondom coronavirus 13 maart

Gepubliceerd: 16-03-2020
Op deze pagina lees je de laatste updates over de maatregelen die Nieuwe Veste heeft genomen in verband met het coronavirus COVID-19.

Veel voorkomende vragen over hoe Nieuwe Veste met COVID-19 omgaat, vind je op onze pagina met Veelgestelde vragen.

COVID-19UPDATE 13 MAART 2020
Nieuwe Veste dicht vanwege COVID-19 maatregelen
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. We nemen deze maatregelen heel serieus en vinden het belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen in het niet verder verspreiden van het virus.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om vanaf vrijdag 13 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 31 maart onze vestigingen en de daarbij behorende publieke dienstverlening (cursussen & lessen, bibliotheek) te sluiten. Ook onze publieksactiviteiten (voorstellingen, lezingen, concerten etc.) worden in deze periode geannuleerd of verplaatst naar een later moment. We onderzoeken alternatieve vormen van dienstverlening. Volg de berichten op onze websites of onze social mediakanalen voor actuele informatie.

Nieuwe Veste dicht
“Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden”, stelt Rutte. In navolging van deze nieuwe maatregel is Nieuwe Veste gesloten vanaf vrijdag 13 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 31 maart. Dit geldt voor alle bibliotheekvestigingen, haal- & brengpunten, lessen & cursussen op alle leslocaties en dependances.

Publieksactiviteiten
Alle publieksactiviteiten zoals voorstellingen, lezingen, concerten et cetera van en in Nieuwe Veste gaan vanaf vrijdag 13 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 31 maart niet door. We bekijken de mogelijkheid of de geannuleerde activiteiten op een ander moment alsnog doorgang kunnen vinden. Heb je een kaartje gekocht voor een geannuleerde activiteit dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
Om overbelasting te voorkomen, verzoeken wij op dit moment hierover geen contact op te nemen met ons klantcontactcentrum.

Bibliotheekmaterialen lenen
Leners kunnen online e-books lenen. Op de reeds geleende materialen is automatisch een dubbele leentermijn toegepast.

Cursussen en lessen
De cursussen en lessen gaan vanaf vrijdag 13 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 31 maart op alle leslocaties en dependances niet door. Inhalen van lessen of restitutie van lesgeld wordt op een later moment bezien, omdat op dit moment de duur van de maatregelen niet is in te schatten.

Cultuureducatie binnenschools
Werkzaamheden door leesconsulenten en docenten vanuit Nieuwe Veste op scholen gaan door voor zover gewenst door scholen.
We vertrouwen op je begrip en medewerking. Heb je vragen, dan zijn we te bereiken via info@nieuweveste.nl.


UPDATE 12 MAART 2020

Op donderdag 12 maart is er een landelijke persconferentie geweest over de maatregelen om het COVID-19 coronavirus in te perken.
De maatregelen die al in Noord-Brabant van kracht waren voor het inperken van het coronavirus, gelden nu voor het hele land.
Deze maatregelen gelden tot het einde van de maand, 31 maart 2020.

Verder worden in het hele land evenementen met meer dan 100 personen afgelast. 

Voor Nieuwe Veste geldt:

Verdubbeling uitleentermijn
Nieuwe Veste verdubbelt voorlopig de uitleentermijn voor alle materialen van de bibliotheek, behalve voor materialen die van een andere bibliotheek komen. Dus alles wat normaal 3 weken wordt uitgeleend, wordt nu 6 weken uitgeleend en alles wat normaal 1 week wordt uitgeleend wordt nu 2 weken uitgeleend. 

De uitleentermijn van IBL kunnen wij zelf helaas niet aanpassen, die is landelijk vastgelegd. Bij reeds gedane uitleningen zijn de uitleentermijnen ook verlengd.

Geannuleerde evenementen
Op de websites van Nieuwe Veste en van de bibliotheek worden alle afgelaste activiteiten vermeld. Wil je naar een activiteit bij Nieuwe Veste? Kijk dan van tevoren in de agenda op de website om te zien of deze doorgaat.

Aanpassingen in openingstijden bibliotheek
Op donderdagavond na 18.00 uur geldt voorlopig dat er geen medewerkers aanwezig zijn. Dan geldt zelfservice. Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond na 18.00 uur geldt altijd al zelfservice.

De bibliotheekvestigingen noord en zuid hebben geen avondopenstelling (op vrijdag na 18.00 uur) tot en met vrijdag 20 maart. 

Haal- en brengpunten
Er zijn twee locaties waar een haal- en brengpunt is gevestigd die hebben besloten de deuren tijdelijk te sluiten:
- Woonzorgcentrum Vuchterhage
- Dorpshuis ’t Web 
Hierdoor zijn de haal- en brengpunten op deze locaties tijdelijk niet bereikbaar.

Bezoekers en leerlingen & cursisten Nieuwe Veste
Nieuwe Veste gaat er vanuit dat iedereen de voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de Veiligheidsregio opvolgt. Dit betekent dat je thuis blijft als je (neus)verkouden bent, moet hoesten of koorts hebt.UPDATE 11 MAART 2020

De voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben op dinsdag 10 maart opgeroepen tot 7 dagen van sociale onthouding. Grote evenementen (boven de 1000 personen) in Brabant zijn afgelast. Dit is nodig om het virus een halt toe te roepen. Deze maatregelen gelden in ieder geval t/m maandag 16 maarten zijn in lijn met het advies van het RIVM.
 
Brabant niet op slot
Bibliotheken, musea, horeca etc. blijven open. Ook kleinere evenementen, met minder dan 1000 bezoekers, kunnen doorgang vinden. De veiligheidsregio’s doen in dit geval een beroep om te handelen in de lijn van sociale terughoudendheid en het gezond verstand te gebruiken. Neem uw verantwoordelijkheid en vermijd contact met kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en zieken. Indien u klachten heeft van verkoudheid, hoesten of koorts blijft u thuis. Bij geen klachten blijft u extra alert op de persoonlijke hygiëne. Nieuwe Veste volgt deze lijn en staat in nauw contact met de autoriteiten voor eventuele aanpassingen in maatregelen.
 
Onderwijs en kinderopvang
De Veiligheidsregio’s doen een dringend beroep op het onderwijs en de kinderopvang om de opvang van kinderen zoveel als mogelijk te blijven verzorgen. Kinderen die thuis zitten, doen een beroep op hun ouders waardoor bijvoorbeeld mensen  in vitale beroepen niet aan het werk kunnen.
 
Voor Nieuwe Veste betekent dit het volgende:
 • Wanneer een leerling of cursist of een deelnemer/bezoeker van een activiteit besluit om niet deel te nemen aan de les, cursus of activiteit is dit een individuele afweging en een persoonlijk besluit. In een dergelijke situatie kan er geen beroep gedaan worden op restitutie van les- of cursusgeld of de kosten van een toegangsbewijs. 
 • Indien Nieuwe Veste besluit om een geplande activiteit niet door te laten gaan vanwege risico voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld “ouderen”) zal in de eerste plaats gezocht worden naar de mogelijkheid om de activiteit te verplaatsen naar een latere datum. Indien u bericht hebt ontvangen dat dit niet mogelijk is of daartoe niet wordt besloten, bestaat de mogelijkheid tot restitutie van de kosten van het entreebewijs van de betreffende activiteit. Hiervoor kunt u zich wenden tot de klantenservice van Nieuwe Veste (info@nieuweveste.nl) en een pdf van je entreebewijs toesturen. Vermeld daarbij uw persoonsgegevens en bankrekeningnummer en wij zorgen voor restitutie. Een aanvraag tot restitutie dient binnen vier weken na de datum waarop de geplande activiteit is afgelast te worden ingediend. 
 • De lessen en cursussen gaan vooralsnog gewoon door. Onze docenten worden -in het geval van ziekte- NIET vervangen. Er zijn maar beperkt vervangers beschikbaar. Inhalen van lessen of restitutie van lesgeld wordt op een later moment bezien omdat op dit moment de duur van de maatregelen niet is in te schatten. 
 • Een docent van Nieuwe Veste is bevoegd een leerling/cursist niet deel te laten aan een les/cursus wanneer daar op basis van het huidige risicoprofiel aanleiding voor is. In een dergelijk geval zal de docent contact opnemen met de ouders van deze leerling/cursist. 
 • Wij gaan er vanuit dat iedereen de voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de Veiligheidsregio opvolgt. Wanneer in onze gebouwen bezoekers beantwoorden aan het risicoprofiel (bijvoorbeeld door “ernstig niezen of hoesten”) kunnen medewerkers van Nieuwe Veste u vragen het gebouw te verlaten.
 • Inleveren van bibliotheekmaterialen kan op diverse locaties. U kunt naar de hoofdvestiging in het centrum komen, maar ook op “rustigere” locaties als bibliotheek Noord of Zuid of onze haal- en brengpunten (zie voor de adressen de website).Verlengen van uw materialen is mogelijk via de website van Bibliotheek Breda, indien het materiaal niet door iemand anders is gereserveerd of al 3x verlengd is. In het geval dat u niet persoonlijk in staat bent om uw materialen in te leveren, vraag dan iemand anders om dit namens u te doen.


UPDATE 10 MAART 2020

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus, willen wij onze bezoekers, leerlingen en cursisten laten weten dat Nieuwe Veste de richtlijnen volgt van het RIVM. In al onze vestigingen nemen we maatregelen met betrekking tot de hygiëne. Zo zal er vaker schoongemaakt worden. We blijven de situatie monitoren.

Indien er ontwikkelingen zijn of zich een besmetting voordoet, zullen we op gepaste wijze – conform het advies van het RIVM – actie ondernemen en aanvullende maatregelen treffen.

 
Algemene maatregelen
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Er worden geen handen geschud
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Geplande evenementen gaan tot nader order gewoon door. Check kort van tevoren voor de zekerheid of er wijzigingen omtrent jouw evenement zijn. Dit zal in de agenda bij het betreffende evenement gecommuniceerd worden.
 
In het kader van de preventie voor onze leerlingen en cursisten zijn de volgende maatregelen genomen:
 1. De algemene richtlijnen voor preventieve maatregelen (conform de richtlijnen van het RIVM) zijn gepubliceerd op onze website. Al naar gelang de situatie wordt deze publicatie steeds van actuele informatie voorzien.
 2. Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel je huisarts alleen als je klachten verergeren. Deze oproep blijft de komende zeven dagen gelden, tot en met maandag 16 maart. 
 3. Ons schoonmaakbedrijf heeft de opdracht gekregen intensiever te werken aan de sanitaire voorzieningen, inclusief deurkrukken en trapleuningen.
 4. Onze sanitaire voorzieningen zijn goed toegerust voor de preventieve maatregelen: automatische kranen maken contact overbodig, desinfecterende zeep voor het wassen van handen is standaard in de zeepdispensers aanwezig, de handdoekautomaten zorgen voor een voortdurend schone handdoek en rollen het gebruikte deel op.
 5. We verzoeken je enige afstand te bewaren bij je contacten om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen (bij de balies zijn lijnen aangebracht om dit te ondersteunen).
 6. Op de narrowcasting schermen en onze website publiceren wij actuele informatie; we verzoeken je hiervan kennis te nemen.
 7. Onze docenten worden – in het geval van ziekte – NIET vervangen. Er zijn maar beperkt vervangers beschikbaar. Inhalen van lessen of restitutie van lesgeld wordt op een later moment bezien.

Voor meer informatie over het coronavirus verwijzen we naar: ·
 
 • RIVM - veelgestelde vragen over de situatie in Noord-Brabant
 • GGD - actueel nieuws en veelgestelde vragen
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant - actueel nieuws gericht op Noord-Brabant
 • Rijksoverheid - dossier en veelgestelde vragen
 • of bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351

Lees verder hoe Nieuwe Veste omgaat met het coronavirus