Nieuws »  Nieuws rondom lessen en cursussen

Nieuws rondom lessen en cursussen

Gepubliceerd: 29-05-2020
Vanaf 2 juni worden de lessen en cursussen bij Nieuwe Veste weer opgestart.

Er zijn diverse maatregelen genomen om onze lessen en cursussen op een veilige manier en volgens de algemene richtlijnen van het RIVM te kunnen geven.

Spelregels

Voor wat betreft het volgen van lessen en cursussen worden hier de volgende spelregels aan toegevoegd. We vragen je deze door te nemen voor je naar je eerstvolgende les komt.
 
Algemene maatregelen
 • De docent informeert naar de gezondheidssituatie van de leerling/cursist. Bij klachten of twijfel kan de leerling door de docent naar huis gestuurd worden;
 • Leerlingen, die vanwege medische of leeftijdsredenen in een risicogroep vallen, krijgen wanneer mogelijk online les;
 • Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), worden gevraagd thuis te blijven en krijgen wanneer mogelijk online les;
 • Bij twijfel over de eigen gezondheid van de docent geeft de docent, waar mogelijk, de les online;
 • Nieuwe Veste zorgt in haar eigen gebouwen voor een goede ventilatie van de lokalen door het gebruik van de ramen in de lokalen en het aanwezige luchtbehandelingssysteem waarmee lucht van buiten wordt aangezogen. Er wordt geen gebruik gemaakt van airconditioning;
 • Het lokaal en de gebruikte gereedschappen/instrumenten worden vooraf en achteraf gedesinfecteerd. De schoonmaakmiddelen hiervoor zijn in de lesruimte aanwezig;
 • Toiletten in Nieuwe Veste zijn toegankelijk;
 • Leerlingen en cursisten komen alleen in de les of cursus. Er komt maximaal 1 begeleider mee in het geval van jonge kinderen (tot 6 jaar). De begeleider wordt gevraagd tijdens de les plaats te nemen in de wachtruimte of buiten en geldende spelregels in acht te nemen. 
 • Op trappen gelden voorrangsregels, omdat passeren hier niet mogelijk is. Hier geldt 'trap op' heeft voorrang boven 'trap af'. Dus de persoon die naar beneden wil gaan, geeft voorrang aan een persoon die naar boven gaat en wacht tot de trap vrij is, alvorgens naar beneden te gaan.

Maatregelen cursussen
 • De docent doet zelf de deur open en dicht om de cursisten in en uit het lokaal te laten. Cursisten wachten buiten het lokaal op de gang of op een met de docent af te spreken plaats;
 • De docent geeft duidelijk aan de groep aan hoe de ruimte gebruikt gaat worden en maakt afspraken over hoe de les plaats gaat vinden.
 • Houdt tijdens de les voldoende afstand, minimaal 1,5 meter.
 • Cursisten wordt gevraagd zich thuis om te kleden en te douchen, indien van toepassing.
 • Indien mogelijk wordt de cursus buiten gegeven.
 • Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van kostuums en rekwisieten. 

Maatregelen muzieklessen
 • De individuele (instrumentale) les is op locatie in Nieuwe Veste, tenzij Nieuwe Veste in afstemming met de docent kiest voor online;
 • Zowel docent als cursist desinfecteren de handen bij aanvang van de les;
 • De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats, in het leslokaal of online;
 • De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. Leerlingen wachten buiten het lokaal op de gang bij het lokaal;
 • Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp, contrabas;
 • De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd;
 • Voor zang- en blaasinstrumentlessen wordt voorzien in doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist. Houd in ieder geval meer dan 1,5 meter afstand, het advies is 3 – 4 meter;
 • Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden;
 • Instrumenten worden vóór de les op de gang uitgepakt zodat dit niet ten koste van de lestijd gaat;
 • Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen;
 • Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf opgenomen. Neem hiervoor een schone handdoek mee naar de les. Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend doekje;
 • Elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en andere vlakken die je aanraakt. Dat kost enkele ogenblikken;
 • Ontsmettingsdoekjes zijn in het leslokaal aanwezig; 

Ensembles en koren
 • Het is nog niet toegestaan dat blazersgroepen (ensembles en orkesten) en koren in groepsverband repeteren.

Toegang tot de lokalen
 • Muziekleerlingen nemen de hoofdingang aan de Molenstraat en de trap naar de muziekafdeling. Wanneer ze het gebouw verlaten gaan ze naar buiten via de St. Janstraat-uitgang (over het binnen-plein).
 • Leerlingen en cursisten voor de beeldende lokalen maken gebruik van de ingang via de St. Janstraat, waarbij verschillende ingangen van toepassing zijn.
  - De A-lokalen zijn toegankelijk via het glazen trappenhuis (gebouw A)
  - De B-lokalen zijn toegankelijk via de groene deuren bij de foyer Theaterzaal (gebouw B)
  - De C-lokalen zijn toegankelijk via het oude trappenhuis (gebouw C)
  - De Theaterzaal is toegankelijk via de groene deuren bij de foyer Theaterzaal (gebouw B)

  Mindervaliden kunnen de ingang Molenstraat gebruiken en via de gang langs de winkel beeldend naar gebouw B (waar een lift aanwezig is voor de ontsluiting van de B-lokalen).

Danslessen

Vanwege onduidelijkheid in het protocol voor danslessen binnen en het advies van de Cultuurconnectie om deze lessen nog niet binnen te geven, is gekozen voor danslessen buiten. De dansdocenten informeren hun leerlingen over de juiste locatie.


Nog niet alle leslocaties beschikbaar

Niet alle leslocaties zijn vanaf 2 juni beschikbaar. Zo zijn bijvoorbeeld enkele scholen en wijkcentra nog niet toegankelijk. Wanneer het hierdoor niet mogelijk is om op locatie les te krijgen word je hierover door je docent geïnformeerd. In dit geval blijven we online lesgeven (indien mogelijk en van toepassing).
 
Compensatie gemiste lessen cursusjaar 2019-2020

Vanaf 13 maart hebben we onze lessen en cursussen op locatie moeten stoppen. De aangepaste online dienstverlening is zo snel mogelijk opgestart: Individuele muzieklessen vinden plaats via internet; bij theater, musical, dans en beeldend is bij de meeste cursussen gewerkt met een zo goed mogelijk alternatief. De docenten van Nieuwe Veste hebben hun best gedaan in deze situatie van overmacht het contact te onderhouden met hun leerlingen en cursisten en lessen voort te zetten waar mogelijk. Waar lesuitval – ondanks de inspanningen de schade te beperken - toch is ontstaan, bestaat natuurlijk recht op restitutie van les- of cursusgelden (naar rato). Echter, in deze moeilijke tijd kan de culturele sector jouw steun goed gebruiken. Mocht je in de gelegenheid zijn om geen gebruik te hoeven maken van de restitutie dan waarderen wij dat enorm. Op die manier ondersteun je de continuïteit van de kunstsector in Breda.
 
Heb je nog vragen

Intussen zijn al onze cursisten en leerlingen op de hoogte gesteld van onze mogelijkheden tot restitutie. Mocht je hier vragen over hebben of geen bericht ontvangen hebben, neem dan contact met ons op via info@nieuweveste.nl of 076 – 200 3200 (bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur).