Nieuws

Bij Nieuwe Veste kun je meer!

PvdA en TROTS Breda winnen ‘heldere taal-prijzen’

Gepubliceerd: 06-03-2018
Bredase politieke partijen lieten zich van hun beste kant zien tijdens een informatieavond over gemeenteraadsverkiezingen in makkelijke taal. Yvonne de Heer-Seveke van TROTS Breda en Miriam Haagh van de PvdA wonnen deze avond een oorkonde voor het gebruik van heldere taal.

De informatieavond in makkelijke taal vond maandag 5 maart 2018 plaats bij Nieuwe Veste in de bibliotheek. De avond werd georganiseerd om Bredanaars de kans te geven zich goed te informeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De PvdA schreef een ‘heerlijk helder partijprogramma’ en Yvonne de Heer-Seveke debatteerde het begrijpelijkst.

Belangrijk dat iedereen het begrijpt
Yvonne de Heer-Seveke: “Ik ben trots, het is echt een bekroning op mijn werk. Ik probeer altijd eenvoudige woorden te gebruiken zodat iedereen me begrijpt. Dat is niet altijd makkelijk maar wel erg belangrijk!”

Meedoen met taal is belangrijk
Miriam Haagh: “In ons programma is veel aandacht voor taalonderwijs en het aanpakken van laaggeletterdheid. We hebben in ons programma geen moeilijke woorden gebruikt omdat we willen dat iedereen politieke programma’s zelf kritisch kan lezen. Super dat we hiervoor in de prijzen zijn gevallen en hopelijk inspireert het anderen om ook simpel en helder te schrijven. Meedoen met taal is zo belangrijk.”

Winnaars met het testpanel - fotograaf is Erenstine Schipper

Foto: de winnaars met het testpanel. Fotograaf: Ernestine Schipper

Duidelijk debatteren
Tijdens de bijeenkomst in de bibliotheek van Nieuwe Veste kregen inwoners informatie over de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad en hoe kun je stemmen? Ook gingen vertegenwoordigers van alle politieke partijen met elkaar en het publiek in debat over onder andere veilige fietspaden en mantelzorg. Het publiek liet het merken als een opmerking niet duidelijk was, dan klonk er een bel. De politicus moest dan in heldere taal proberen te zeggen wat hij of zij bedoelde.

Heldere verkiezingsprogramma’s
De verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen zijn gelezen door taalambassadeurs van Stichting ABC. Taalambassadeurs zijn mensen die ooit veel moeite hadden met lezen en schrijven. Zij hebben gelet op korte zinnen, opsommingen en niet teveel moeilijke woorden. De schrijvers van het verkiezingsprogramma van de PvdA deden dit het beste.

Informatie voor laagtaalvaardige mensen
De informatieavond werd georganiseerd door de gemeente Breda, Nieuwe Veste, Cubiss Brabant en Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met Prodemos. In Breda hebben bijna 20.000 mensen veel moeite met lezen en schrijven. De informatieavond was in heldere taal, om ervoor te zorgen dat ook zij op 21 maart een goede keuze kunnen maken.

Taal leren?
Wil je graag beter leren lezen, schrijven, rekenen of computeren? Kom dan naar het Taalhuis van Nieuwe Veste in de bibliotheek in de Molenstraat (Breda).
Kijk voor meer informatie op onze pagina over het Taalhuis.