Nieuws »  Winnaar Jan de Breetprijs

Winnaar Jan de Breetprijs

Gepubliceerd: 12-01-2021
Op 11 december 2020 vond de jaarlijkse uitreiking van de Jan de Breet muziekprijs plaats.
Er werd bekend gemaakt dat Princenhagenaar Bart Wijnings de prijs had gewonnen. Met zijn uitmuntend spel op diverse instrumenten was de jury unaniem in de beoordeling wie de prijs toekwam.

De Bredase musicus Jan de Breet heeft bij zijn overlijden een legaat nagelaten, bestemd voor veelbelovende jonge musici van Nieuwe Veste. De prijs is in het leven geroepen voor de kandidaat die het beste het 'bijzonder examen' in een cursusjaar heeft verzorgd. Op 9 juli 2020 nam Bart met zijn D-bijzonder examen afscheid van Nieuwe Veste. Hij nam de toeschouwers en jury mee in de wereld van de klassiek slagwerker. Diverse werken op pauken, marimba, xylofoon, vibrafoon en kleine trom werden met zeer veel gevoel uitgevoerd. Volgens de jury een uitmunted optreden. 

Al op 6-jarige leeftijd liep Bart met zijn trommeltje onder de vleugels van zijn vader met de muziek mee. Na enkele jaren begon het serieuzere werk, hij werd lid van de Koninklijke harmonie Cecilia Princenhage en begon zijn muzieklessen aan Nieuwe Veste. Na afronding van de Mavo opleiding werd hij 2 jaar geleden in Rotterdam aangenomen voor de opleiding Havo, gecombineerd met de vooropleiding Conservatorium. Na succesvolle afronding hiervan is hij afgelopen september gestart aan het Conservatorium en speelt hij ondertussen ook in regionale en landelijke orkesten. De Jan de Breet prijs is voor Bart een extra stimulans om zijn muzikale kwaliteiten en carrière verder te ontwikkelen.