Onderwijs

DE ONTDEKKING - Cultuureducatie van NU

Voorjaarsbijeenkomst - woensdag 23 mei 2018

Voorjaarsbijeenkomst De Ontdekking 23 mei 2018
Leerkrachten uit het basisonderwijs en professionals op het gebied van cultuureducatie, in totaal ongeveer 50 personen, kwamen op woensdagmiddag 23 mei 2018 bijeen in het pas hernieuwde Electron in Breda. De jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst in het kader van De Ontdekking was ditmaal gewijd aan het thema Cultuureducatie van NU. Tijdens een forum-presentatie met deskundigen uit het veld en discussie in gemengde groepen werd gesproken over de vele kansen die er liggen om cultuur een vaste plek in het curriculum van de school te geven. De aanwezigen waren uiteraard allen overtuigd van de impact van cultuurlessen op kinderen. Een supervrolijk gezicht na een dansles of een boost aan zelfvertrouwen na een middagje dj-en werden als succesvolle voorbeelden uit de praktijk naar boven gehaald.

Maar hoe kun je dat structureel een plek geven in je onderwijs? En hoe krijg je een heel schoolteam mee om daar aan te werken?  En hoe word je zelf vaardiger in de dialoog met vakdocenten die in de klas komen? En andersom: hoe leert de vakdocent nog beter om te gaan met de dynamiek van de klas? In dialoog met elkaar aan de groepstafels, maar ook in de wandelgangen na afloop werd gezocht naar praktische antwoorden op de vele vragen.

De bijeenkomst werd geopend met een talkshow. Moderator Robin Brugman (Kunstbalie) ging in gesprek met directeuren, ICC-ers en vakdocenten/cultuurcoaches. Welke accenten liggen er op verschillende scholen op het gebied van cultuureducatie, welke succesfactoren zijn te melden, waar wordt goed op doorgepakt en wat is nog volop in beweging, waar zijn nog knelpunten te overwinnen? Ook de vraag of cultuuronderwijs via Muziekimpuls een plek krijgt of goed kan aansluiten bij thematisch onderwijs, werd op 23 mei onderzocht. 

De ‘tafelgasten’ uit cultuur en onderwijs benadrukten dat lef en motivatie bij directie en team nodig zijn en dat het gaat om attitude-vorming bij leerkracht én leerling. Gezamenlijk doelen stellen is zinvol voor alle partijen, blijvend investeren in cultuur eveneens waardevol. 

Aan de gesprekstafels na de talkshow  kwamen thema’s als deskundigheidsbevordering, thematisch onderwijs en muziek in de klas aan de orde. Welke bestaande ervaringen zijn er zoal? Waar kunnen we de komende tijd met elkaar in investeren? 

Na ongeveer drie kwartier kwamen uit de verschillende groepen steeds meer vraagstukken en mogelijke oplossingen bovendrijven. Het is duidelijk: men wil op school graag investeren in cultuur voor kinderen. Maar tegelijkertijd ook investeren in het betrekken van collega’s, in het aangaan van contacten met professionals, in het denken in mogelijkheden, in het bevorderen van ieders deskundigheid op basis van motivatie. Uiteindelijk was de conclusie dat we allemaal in gesprek moeten blijven en moeten investeren om steeds meer kinderen te verrassen met onze culturele vonken.

De culturele instellingen zijn meer dan bereid te investeren en ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’  kan daar (financieel) aan bijdragen. Wil je daar meer over weten, neem dan contact op met Annette Truijens van Nieuwe Veste Breda.

076 200 32 00 |  info@nieuweveste.nl
 

Voorjaarsbijeenkomst De Ontdekking 2018