Aanmelden en Spelregels

Aanmelden en spelregels kunst en cultuur aanbieder voor De Ontdekking

Nieuwe Veste bouwt aan een culturele infrastructuur in Breda, hierdoor krijgen kinderen de kans om hun talent te ontdekken, ontwikkelen en te vergoten. Vaardigheden te ontwikkelen en daaruit op te groeien tot zelfbewuste mensen. Dankzij onze expertise en breed netwerk op het gebied van cultuureducatie in de stad, heeft Nieuwe Veste vanuit de gemeente Breda de opdracht cultuureducatie in Breda uit te zetten.

De criteria zijn aangevuld met wat we verstaan ​​onder Kunst Cultuur(educatie), deze vind je uitgewerkt op de pagina Kunst & Cultuur

Heb je vragen van hulp nodig bij het invullen van het aanmeldformulier, stuur dan een e-mail naar onderwijs@nieuweveste.nl. Wij helpen je graag! 


Klik hier voor het aanmeldformulier voor Actief aanbod
Klik hier voor de Spelregels


Dit doet Nieuwe Veste

Samen met de Gemeente is Nieuwe Veste penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit 3 ​​(CMK3) voor Breda. CMK3 is een landelijke subsidieregeling om een ​​kwaliteitssimpuls te geven aan cultuureducatie in het onderwijs.
Doormiddel van het Kunst & Cultuur op School aanbod op Educatiewijzer Breda organiseert Nieuwe Veste: 

  1. kwalitatief aanbod van cultuureducatie voor het primair onderwijs;
  2. scholing voor leraren, pedagogische medewerkers en culturele veld via CultuurAcademie Breda; 
  3. advies en ondersteuning aan scholen bij het ontwikkelen van hun visie en cultuurbeleidsplan en jaarlijkse activiteitenplan;
  4. ondersteuning van het culturele veld, onder meer door advies bij het ontwikkelen van programma's, aanbieden, informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en onderwijs;


Zo werkt het

De meeste Bredase basisscholen stellen hun cultuureducatieprogramma grotendeels samen uit het aanbod van Kunst & Cultuur op school op Educatiewijzer Breda. Onderdeel zijn van het aanbod op de Educatiewijzer is waardevol. Als jouw aanbod de kwaliteit heeft, kan dit worden opgenomen. Het wordt dan via ons platform (Educatiewijzer) door de consulent meegenomen in het advies naar de basisscholen.

Nieuwe Veste kan advies geven over een betere aansluiting van je aanbod bij het onderwijs door het ontwikkelen van een programma. We verwachten van onze aanbieders een actieve houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Als aanbieder bij op de Educatiewijzer neem je automatisch deel aan een informatiebijeenkomst om zo de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie bij te houden. Tevens werk je volgens de richtlijnen van Kunst & Cultuur op School met betrekking tot het plaatsen van je aanbod en het gegeven tijdpad.

Mijn aanbod is opgenomen. En nu?

Je wordt door Nieuwe Veste bericht over:

  1. Het tijdpad van het invullen van het programma;
  2. Aanvullende voorwaarden over de hoeveelheid van het aanbod;
  3. De wijze van het plaatsen van aanbod