Aanmelden en Spelregels

Aanmelden en spelregels kunst en cultuur aanbieder voor De Ontdekking

Nieuwe Veste bouwt aan een culturele infrastructuur in Breda, waardoor kinderen de kans krijgen om hun talent te ontdekken, creativiteit te vergoten en vaardigheden te ontwikkelen en daarmee op te groeien tot zelfbewuste mensen. Dankzij onze expertise en breed netwerk op het gebied van cultuureducatie in de stad, heeft Nieuwe Veste vanuit de gemeente Breda de opdracht cultuureducatie in Breda te faciliteren.

Voor 21-22 hebben we de criteria aangevuld met wat we verstaan onder Kunst en Cultuur(educatie), deze vind je uitgewerkt op de pagina Kunst & Cultuur

Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van het aanmeldformulier, stuur dan een e-mail naar onderwijs@nieuweveste.nl. We helpen je graag! 


Klik hier voor het aanmeldformulier voor Actief aanbod
Klik hier voor de Spelregels


Dit doet Nieuwe Veste

Samen met de Gemeente is Nieuwe Veste penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CMK3) voor Breda. CMK3 is een landelijke subsidieregeling om een kwaliteitsimpuls te geven aan cultuureducatie in het onderwijs. Door middel van De Ontdekking - het cultuurmenu voor het primair onderwijs in Breda - organiseert Nieuwe Veste: 

  1. kwalitatief aanbod van cultuureducatie voor het primair onderwijs;
  2. scholing voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en culturele veld via CultuurAcademie Breda; 
  3. advies en ondersteuning aan scholen bij het ontwikkelen van hun visie en cultuurbeleidsplan en jaarlijkse activiteitenplan;
  4. ondersteuning van het culturele veld, onder meer door advies bij het ontwikkelen van programma’s, presenteren van aanbod, informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en onderwijs;


Zo werkt het

De meeste Bredase basisscholen stellen hun cultuureducatieprogramma grotendeels samen uit het aanbod van De Ontdekking. Onderdeel zijn van De Ontdekking is dus waardevol. Als jouw aanbod de benodigde kwaliteit heeft, kan dit worden opgenomen in De Ontdekking. Het wordt dan via ons platform (Educatiewijzer Breda) gepresenteerd en door de consulent meegenomen in het advies naar de basisscholen.

Nieuwe Veste kan aanbieders advies geven over een betere aansluiting van je aanbod bij het onderwijs of het ontwikkelen van een programma. We verwachten van onze aanbieders een actieve houding ten aanzien nieuwe ontwikkelingen. Als aanbieder bij De Ontdekking verbindt je je automatisch aan het bijwonen van een aantal (informatie)bijeenkomsten om zo de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie bij te houden. Tevens werk je volgens de richtlijnen van De Ontdekking met betrekking tot het plaatsen van je aanbod en het gegeven tijdpad.

Mijn aanbod is opgenomen. En nu?

Je wordt door Nieuwe Veste geïnformeerd over:

  1. Het tijdpad van het invullen van het programma;
  2. Aanvullende voorwaarden over de hoeveelheid van het aanbod;
  3. De wijze van het plaatsen van aanbod