Onderwijs

Coaching

Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk jonge kinderen in aanraking komen met kunst & cultuur, neemt deskundigheidsbevordering van de pedagogische medewerkers een steeds grotere plaats in. Dit kan binnen de disciplines muziek, dans en beeldend, gericht op peuters (2,5-4 jaar). De coaching trajecten bestaan uit 3 pijlers:

  • Training van de pedagogische medewerkers (gesubsidieerd!)
  • Voorbeeldlessen op de groep(en)
  • Begeleiding van de ambassadeurs op locatie

De gesubsidieerde training vindt plaats in samenwerking met Cultuur Academie Breda en kan op de eigen locatie worden gegeven.

Muziekkwartier

‘Muziekkwartier’ heeft als uitgangspunt dat er iedere dag een kwartiertje muziek gemaakt wordt met de kinderen. Het coaching traject is dan ook bedoeld voor alle pedagogische medewerkers op een locatie. Het wordt ondersteund door het boek ‘Muziekkwartier’ van Felice van de Sande, tevens de bedenker en ontwikkelaar van dit traject. Daarnaast ook door de website http://www.muziekkwartier.nl waarop o.a. goed bruikbare YouTube filmpjes zijn te zien.

 

Dansen met de Stilte

De Stilte biedt 2 verschillende coaching trajecten aan: ‘Dansen met prentenboeken en thema’s’ en ‘Dansen met taal’. De meeste jonge kinderen leren het snelst door het lijf en de zintuigen daarbij te gebruiken. Tijdens de coaching krijgen de pedagogische medewerkers handige tips om zelf dansopdrachten te ontwerpen die aansluiten bij voorschool, kinderdagverblijf of BSO. Een hand-out maakt de coaching compleet.

 

Beeldend Verbeeld

Peuters zitten volop in de experimenteerfase, zijn nieuwsgierig en willen van alles ontdekken. Met andere woorden: ze zijn heel erg creatief! Dit is dan ook DE fase om dit proces goed te begeleiden. Om het kind hierin zo goed mogelijk te stimuleren is het belangrijk dat de pedagogische medewerkers zélf ervaring hebben met het gebruik van allerlei materialen en technieken zoals teken-, schilder- en combinatietechnieken. Alles is terug te vinden in de hand-out, die aangevuld wordt met voorbeeldlessen.

De consulent voorschoolse educatie, Janneke Slot, ondersteunt je hierbij graag.