Coaching 6276

Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk jonge kinderen in aanraking komen met kunst & cultuur, neemt deskundigheidsbevordering van de pedagogische medewerkers een steeds grotere plaats in. Dit kan binnen de disciplines muziek, dans en beeldend, gericht op peuters (2,5-4 jaar). De coaching trajecten bestaan uit drie pijlers:

- Training van de pedagogische medewerkers; na het volgen van de training ontvangen zij een certificaat

- Inspiratie in de vorm van voorbeeldlessen op de groepen

- Structurele voortzetting door middel van begeleiding van de muziekambassadeurs

Kijk voor meer informatie met betrekking tot coaching onder CultuurAcademie Breda .

De gesubsidieerde training vindt plaats in samenwerking met Cultuur Academie Breda en kan op de eigen locatie worden gegeven.

De consulent voorschoolse educatie, Janneke Slot, ondersteunt je hierbij graag.