Onderwijs » Kunst & Cultuur op School

Kunst & Cultuur op School

Voor elk kind in Breda passend cultuureducatie aanbod.

Kunst & Cultuur op School biedt leerlingen thematische routes met een aantrekkelijk cultuuraanbod, voor leerkrachten is er scholing. Scholen kunnen rekenen op coaching en advies bij het uitwerken van hun visie en een cultuurprogramma op maat. Het cultuuraanbod is breed en varieert van museum- en theaterbezoek (meemaken van kunst) tot muzieklessen volgen en theater maken (zelf maken van kunst). Nieuwe Veste zet zich in om samen met de culturele aanbieders in Breda aanbod te ontwikkelen en aanbieden passend in het onderwijs.


Dat doen we door:

1. het geven van advies aan scholen over hoe ze hun cultuureducatie in kunnen richten van het ontwikkelen van een plan tot het uitwerken van het jaarprogramma
2. het begeleiden bij het aanvragen van subsidies
3. het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van aanbod op vraag van de school met culturele aanbieders uit Breda
4. het organiseren van Kunst & Cultuur op School - het cultuurmenu voor het basisonderwijs - zie brochure
5. het uitzetten van deskundigheidsbevordering voor leekrachten doen we via CultuurAcademie Breda kijk op Educatiewijzer Breda

Voor informatie kun je mailen naar onderwijs@nieuweveste.nl 

Meer informatie over de werkwijze van Kunst & Cultuur op School vind je in ons Magazine Kunst & Cultuur op School