Tweede ICC’er

Ondersteuning voor de ICC er bij het uitvoeren van de taak 

Het begeleiden en coördineren van je ICC taak is geen lichte klus die je er even bij doet. Het vraagt om tijd en aandacht als het gaat om je te laten informeren, je te verdiepen, het organiseren, de communicatie voeren en zeker ook bij het creëren van draagvlak bij je team. Een behoorlijk zware kar om alleen te trekken, zeker waar het een school met een groot team betreft. Hulp en assistentie van een 2e ICC er kan zeer zinvol zijn en zorgt er meestal voor dat de ICC taak ook als prettiger wordt ervaren. Je kunt op niveau sparren met een collega en daar waar jouw zwakke punten liggen kan de 2e ICC er daar juist krachtig zijn en vv.  

Een 2e ICC er is ook van grote waarde wanneer er wijzigingen komen in de positie van de 1e ICC er: verandering van baan, andere taken of privé omstandigheden kunnen zich voordoen waardoor de ICC er de cultuurtaak moet neerleggen,  tijdelijk of definitief. Tot onze spijt moeten wij constateren dat in dergelijke situaties het cultuurbeleid op school meestal een enorme terugval krijgt als dit enkel door die ene  ICC er werd gedragen. Collega’s worden soms onvoorbereid  ingezet om de taak over te nemen, maar zonder kennis van zaken vinden zij dat vaak erg lastig.  

Voor de school en voor jou is het daarom van belang na te denken over het investeren in een 2e   ICC er en/of  meerdere collega’s die bij zichzelf de basis voor cultuureducatie willen verbreden.  Bespreek met je collega’s en je directeur de waarde hiervan. Binnenkort start opnieuw de ICC cursus bij Nieuwe Veste waarvoor leerkrachten zich kunnen opgeven. (woensdagmiddagen). Wellicht kun je collega’s motiveren om hier aan deel te nemen. Ik stuur je hierbij de link naar de aanmeldingspagina voor de cursus met de vraag deze met hen te delen. Klik hier!

Mail me gerust als je hier vragen over hebt.  Lizet van Beek: l.van.beek@nieuweveste.nl