Onderwijs » Kunst & Cultuur Op School » CultuurAcademie Breda » Aanvraagformulier CMK bijdrage scholing leraren en vakdocenten

AANVRAAGFORMULIER CMK BIJDRAGE SCHOLING LERAREN EN KUNSTVAKDOCENTEN


Neemt jouw school deel aan De Ontdekking via Educatiewijzer Breda? Dan draag Nieuwe Veste vanuit CmK een deel van de kosten die ingezet worden voor deskundigheidsbevordering van leraren. Hoe hoog die bijdrage is, hangt af van het bedrag dat jullie per leerling besteden aan cultuur:

 

BESTEDING PER LEERLING KORTINGSPERCENTAGE
Minder dan € 10,00  0 %
Minimaal € 10,00 20 %
Minimaal € 12,50 40 %
Minimaal € 15,00 60 %

 

De hoogte van het bedrag dat je inzet per leerling vind je terug op de budgetpagina op educatiewijzerbreda.nl. Staat niet alles wat je inzet voor cultuureducatie erin? Neem contact op met jouw consulent cultuureducatie om dat alsnog in te voeren.Wil je aanspraak maken op de bijdrage? Dien dan voor 10 december 2021 het bijgevoegde formulier in met de factuur. Stuur dit ondertekend door de directeur per e-mail naar onderwijs@nieuweveste.nl o.v.v. bijdrage CmK professionalisering 2021.

Heb je kunstvakdocenten op school? Ook zij kunnen vanuit het CmK-budget een bijdrage krijgen voor deelname aan bepaalde scholingsbijeenkomsten (40% van de deelnamekosten). Er is nog budget beschikbaar voor 2021. Dus wil je dit jaar op jouw school nog iets organiseren? Bijvoorbeeld een discipline uitdiepen, focussen op procesgerichte didactiek, thematisch werken verbinden aan cultuureducatie of het je een ander idee? Neem contact op met jouw consulent cultuureducatie om de mogelijkheden te bespreken. 

Download hieronder het formulier!


Downloads