Onderwijs » Kunst & Cultuur op School » Cultuuracademie Breda

CultuurAcademie Breda

CultuurAcademie Breda is onderdeel van Kunst & Cultuur op School en staat voor kennismaking, kennisdeling en inspiratie. De activiteiten die worden georganiseerd zijn gericht op leraren, pedagogisch medewerkers, kunstvakdocenten, aanbieders van Kunst & Cultuur op School Breda en studenten. We bieden trainingen, workshops, lezingen, werkgroepen en netwerken aan en zetten daarbij experts uit de stad en daarbuiten in. Zo stimuleren we samen de ontwikkelingen en het niveau van cultuureducatie in Breda.  
   
 
CmK3-professionaliseringsregeling 
Scholen ondersteunen we inhoudelijk bij de professionalisering en juiste inzet van leraren. Vanuit CmK3 kunnen we tot 2024 scholen hierbij financieel ondersteunen.
De hoogte van de CmK3-bijdrage is afhankelijk van; 
  • De grootte van de school. 
  • De bijdrage die een school per leerling inzet. 
  • De kosten voor individuele scholing moet tenminste € 200, - per leraar bedragen. 
Scholen die € 10,- tot € 14,99 inzetten per leerling krijgen vanuit CmK3 25% bijdrage op professionalisering.
Scholen die € 15, - of meer inzetten per leerling krijgen vanuit CmK3 50% bijdrage op professionalisering. 
 
We dragen een deel van de kosten bij. Afhankelijk van de grootte van de school kan een school tot 2024 het volgende aanvragen: 
Tot 250 leerlingen maximaal € 1.500,-.   
Vanaf 250 leerlingen maximaal € 2.250,-.   
 

Als je van dit budget gebruik wil maken moet je dat vóór 15 juni aanvinken op de budgetpagina van jouw schoolomgeving op EWB. 

 
Scholen ontvangen voor elke deskundigheidsbevorderingsaanvraag vooraf een offerte en dienen facturen in eerste instantie volledig te voldoen. Aan het einde van het schooljaar stuurt de school een overzicht van de genoten scholing en de betaalde kosten. Op basis hiervan wordt de CmK-bijdrage berekend en teruggestort. Is een (vooraf betaalde) activiteit niet gevolgd, dan bestaat voor deze activiteit geen recht op een CmK3-bijdrage. Scholen die niet deelnemen aan Kunst & Cultuur op School komen niet in aanmerking voor een CmK3-bijdrage.  
 
Wil je scholing, co-teaching en/ of inspiratie voor jouw leraar of team, neem dan contact op met jouw consulent. Naar aanleiding van de vraag, bespreekt zij met jou de mogelijkheden en kosten. 
Voor het culturele veld en Kinderopvang zijn er vanuit CmK3 ook mogelijkheden om voor professionalisering een bijdrage te ontvangen. Neem contact op met het team Kunst & Cultuur op School Breda voor meer informatie. 
 

Visievormingstraject onderwijs    
Op verzoek kunnen scholen met één van de consulenten cultuureducatie van Nieuwe Veste een visievormingstraject doorlopen om een door het team gedragen visie op het gebied van cultuureducatie te formuleren.    
Tijdens het gesprek over Kunst & Cultuur op School bespreekt de consulent cultuureducatie met de ICC’er hoe de visie van de school op cultuureducatie in het nieuwe schooljaar kan worden meegenomen. 

Advies nodig?    
Wil je meer weten over bovenstaand aanbod? Laat je dan adviseren door een van de consulenten cultuureducatie van Nieuwe Veste.    

Aanmelden    
Op educatiewijzerbreda.nl vind je alle activiteiten en kun je jezelf aanmelden. Je vindt het aanbod bij Kunst & Cultuur. Kies bij Niveau voor Leraar/ pedagogisch medewerker.  We voegen regelmatig nieuwe activiteiten toe. 
 
Adopteer een training  
Wist je dat je een training kunt ‘adopteren’ met jouw school? De training vindt dan bij jullie op school plaats en wordt opengezet voor deelnemers van andere scholen. Groot voordeel: jullie hoeven niet te reizen. En als het minimumaantal deelnemers wordt gehaald, mag één leraar van jouw school gratis deelnemen aan de activiteit! Neem contact met ons op via: onderwijs@nieuweveste.nl.  
 
Mis je iets in het programma?  
Missen jullie een training of heb je speciale wensen? Wil je cultuurelementen – of een complete culturele studiedag – implementeren in jullie reguliere studiedagen? Dat organiseren we graag voor je! Neem hiervoor per e-mail contact met ons op via: onderwijs@nieuweveste.nl.  

Al het profesionaliserings aanbod van CultuurAcademie Breda kan je vinden via deze link op Educatiewijzer Breda. Kies bij het niveau voor Leerkracht/ped.medew.