Onderwijs » Kunst & Cultuur op School » Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur

Wat is kunst? En wat is cultuur?

Eenduidige definities zijn hiervan niet te vinden. Des te belangrijker is het om – zeker sinds het aanbod Kunst & Cultuuraanbod op Educatiewijzer Breda veel méér is dan kennismaking alleen – bij het selecteren van het aanbod met elkaar afspraken te maken over hoe wij kunst en cultuur zien. In onze ogen is kunst onderdeel van cultuur, maar kan cultuur ook onderdeel zijn van kunst. Het product is kunst, de wijze waarop het product – vanuit een bepaalde techniek – tot stand komt, is gebaseerd op traditie en dus cultureel bepaald. Educatiewijzer Breda is het centrale platform in Breda van waaruit alle scholen worden gefaciliteerd bij het organiseren van hun totale kunst- en cultuureducatieprogramma. De behoeften van de school staan hierin centraal. Nieuwe Veste heeft (lokale) aanbieders uitgenodigd om hun aanbod op de Educatiewijzer te presenteren. Aan de hand van vooraf geformuleerde criteria is vervolgens beoordeeld of aanbieders een goede aanvulling vormen op het reeds aanwezige aanbod om op Educatiewijzer Breda toegelaten te kunnen worden.Daarbij hebben we ook beoordeeld in hoeverre het aanbod voldoet aan de criteria die we voor kunst- en cultuureducatie hebben geformuleerd.

Filmpje Cultuur in de spiegel
Filmpje Wat is Cultuur

Het aanbod:

  • heeft verbinding met een van de kunstzinnige disciplines;
  • biedt een cultuurbeleving die de verbeelding prikkelt;
  • is gebaseerd op tradities of ambachten met een doorvertaling naar kunstzinnige disciplines;
  • verwondert en daagt uit om te onderzoeken, verder te kijken en na te denken;
  • stimuleert de creativiteitsontwikkeling van kinderen;
  • helpt kinderen om zich kritisch te verhouden tot kunst en cultuur, tot de wereld om zich heen en tot zichzelf.

 

Het kind:

  • leert zichzelf uit te drukken en vorm te geven via een kunstuiting;
  • leert door de activiteit de wereld van kunst en cultuur kennen;
  • leert door de activiteit de wereld via kunst en cultuur kennen;
  • ontwikkelt kunstzinnige basisvaardigheden om zichzelf uit te drukken.