Onderwijs

Kunst & cultuur op school

Cultuureducatie is serieus leuk
Cultuureducatie is belangrijk. Niet alleen om te leren hoe je kleuren mengt of hoe je geluid uit een instrument krijgt, maar ook omdat je vaardigheden ontwikkelt die belangrijk zijn om je staande te houden in een voortdurend veranderende maatschappij. Door te tekenen leer je beter te kijken, door te zingen en muziek te maken leer je onder andere beter te luisteren. Spelenderwijs ontwikkel je je fantasie en prikkel je je nieuwsgierigheid.

Door leerlingen te confronteren met culturele activiteiten, komen onvermoede kanten van leerlingen naar boven. Ze ontdekken waar hun interesses en mogelijkheden liggen. Nieuwe Veste wil leerlingen vooral laten ervaren wat het is om zelf met kunst bezig te zijn.

Maatwerk is ons credo

Nieuwe Veste werkt vraaggericht. De coördinatoren van afdeling Onderwijs en vakdocenten denken mee, vullen aan, ondersteunen en/of voeren uit. Nieuwe Veste beschikt over een breed netwerk van vakkrachten: professionele kunstenaars, theatermakers, dansers en muzikanten met ervaring in het onderwijs. We werken altijd op maat, dus in overleg met de school, de icc-er, leerkracht.

Onze boodschap aan het onderwijs is: ‘je hoeft het niet alleen te doen’. Samen met de school kunnen we de kinderen een breed spectrum aan cultuur laten beleven. We brengen expertise naar de klas. We geven leerkrachten inspiratie en tips en tools om zelf actiever met kunstdisciplines en culturele onderwerpen aan de slag te gaan in de les. We ondersteunen de icc-er bij het praktisch maken van een doorlopende leerlijn. Maar we helpen ook mee bij het organiseren van bijzondere workshops, lessen en projecten.