Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven worden dit schooljaar verstuurd in de volgende weken:

  1. Publicatie 1:                 11-17 september 2023   -      Aanleveren content:  deadline - vrijdag 8 september 2023
  2. Publicatie 2:                 6-10 november 2023      -      Aanleveren content:  deadline - vrijdag 3-11-2023
  3. Publicatie 3:                 15-19 januari 2024         -      Aanleveren content:  deadline - vrijdag 12-01-2023
  4. Publicatie: 4               11-15 maart 2024             -      Aanleveren content:  deadline - vrijdag 8 maart 2024
  5. Publicatie 5:                15-19 april 2024              -       Aanleveren content: deadline - vrijdag 12 april 2024
  6. Publicatie 6:                 12-15 juni 2024               -      Aanleveren content: deadline - vrijdag 7 juni 2024

 

Heb je zelf content voor in de nieuwsbrieven? Mail het naar onderwijs@nieuweveste.nl

Uitgaven nieuwsbrief Kunst & Cultuur op School 2023-2024

K&CoS - September

Artikelen uit de nieuwsbrieven Kunst & Cultuur op School

Een alternatieve vorm van muziekonderwijs 

Terugblik voorjaarsbijeenkomst

Training Linkedin

Erfgoednieuws

Theatertraject BS Petrus en Paulus

Liedjesatlas schoolvoorstelling

Het Brabants Internationaal Kinderfestival is terug

Respondenten gevraagd

CLUB CULTURIS #5 - Hoe kan ik (nog) procesgerichter werken?

Opstarten EWB voor nieuwe schooljaar

De wijkbekijker is terug!

CmK3-professionaliseringsregeling  

Cultuur en onderwijs in verbinding

Kunst en technologie op BS de Spindel

Cultureel erfgoed en burgerschap! Arbeidsmigratie in Nederland

Voorjaarsbijeenkomst 12 april 2023

Najaarsbijeenkomst 2022 Roze sokken

Rondetafel gesprek: Ben je erbij?

Evalueren met je school voor 16 november

VTS - De klas kunst laten beleven

123Zing Implementatietraining

Ondersteuning bij de ICC taak

Evalueren aanbod Kunst & Cultuur op School

MuziekImpuls ten einde. Wat heeft het opgebracht?

Najaarsbijeenkomst Kunst en Cultuur bij jullie op school?

Jaarprogramma ingediend. En dan?

Stedelijk Museum Breda

Football meets dance

Matta Matta

Flora Explora

Meel-mandela's maken op je schoolplein

Breda Photo Theatre of dreams

Wereldmuzieklessen

"Besmettelijk" op het Kasteel

Geluk in de Dutch Happiness week

Speciaalonderwijs - De Pilots

Evaluatie CMK2

Studiedag Speciaalonderwijs Rijksmuseum

Met jouw klas naar het Rijksmuseum

Terugkoppeling Najaarsbijeenkomst 2021

Vragenlijst Ministerie OCW

Het nieuwe seizoen sportief door dans 

Brabants Lof & Brabantse BeLofte

Extra geld uit het Nationaal programma Onderwijs

In de Spotlight: Club Solo

In de Spotlight: De Kleikar

Programma's die niet doorgaan

Aanbieder Ilse Vermeulen

Cultuurdag op school

Wat doen we met groep 8

Samenwerking Scholen Ontdekking

Programma's die door Corona niet door kunnen gaan

Afspraak plannen met Consulent

Herziening Cultuurbeleidsplan

Tweede ICC'er

Aanbod Ontdekking voor MuziekImpuls scholen

Nieuw dansseizoen van start

Subsidieaanvraag Media en Technologie

Portret van een ICC'er Amanda Nelemans

Aanbieder aan het woord - Schippers & Van Gught