Onderwijs » Taal, kunst en creativiteit op school » NPO dienstverlening Nieuwe Veste

NPO dienstverlening Nieuwe Veste

Na een lange tijd van improviseren en vertragen, breekt straks een schooljaar aan van ontwikkeling en herstel. Nieuwe kansen! 
Op de terreinen taal, creativiteit en kunst, helpt Nieuwe Veste je met advisering, coaching en lesprogramma’s op maat. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt scholen de helpende hand om de coronalast voor leerlingen te verlichten. Wij ondersteunen de inzet daarvan, uiteraard volgens je eigen schoolvisie. Met onze educatieve activiteiten en ondersteuning worden leer- en ontwikkelachterstanden ingelopen en talent extra gestimuleerd. Wij staan klaar om het gesprek met je aan te gaan over wat we voor je kunnen betekenen. In het licht van NPO maar ook het leesoffensief en doorlopende programmering op het gebied van taal en cultuureducatie. Nieuwe Veste kan een brede dienstverlening bieden ten aanzien van taal, kunst en creativiteit en daarmee voor alle onderwijs niveaus werken aan veerkracht, kansengelijkheid en talentontwikkeling.

 

Vraag matchen aan aanbod
Ten aanzien van cultuureducatie zijn we eveneens benieuwd wat Nieuwe Veste voor u kan betekenen? Onze consulenten cultuureducatie en bibliotheek staan klaar om je te helpen met taal, creativiteit en kunst en persoonlijke ondersteuning. De consulenten cultuureducatie kunnen helpen om de opdracht naar de cultuurprofessional aan te scherpen en je met de juiste cultuurprofessional te matchen.

Taal
Vanuit haar bibliotheekfunctie kan Nieuwe Veste een aantoonbaar goede bijdrage leveren aan het inhalen van vertragingen bij de taal- en leesontwikkeling.
Zo kunnen scholen en bibliotheken samen invulling geven aan een lokaal Leesoffensief met bewezen effectieve programma’s zoals BoekStart en de Bibliotheek op school. 

Creativiteit
Nieuwe Veste heeft kunstvakdocenten die binnen de opdracht van het onderwijs programma's kunnen samenstellen en (desgewenst) ontwikkelen die passen binnen het curriculum van de school en de ontwikkeling van het kind. Onze specialisatie is het uitzetten van lange verdiepende leerlijnen en multidisciplinaire aanpak.

 

In samenwerking met diverse partners in het onderwijs, het culturele en welzijns domein werken we aan een diverse mogelijkheden en gelijke kansen voor iedereen om zijn talent te ontdekken, vaardigheden eigen te maken en zich te laten inspireren door taal, creativiteit en kunst. Zo verbinden wij binnen - buitenschoolse educatie.   
Wij werken nauw samen met het jeugdfonds sport en cultuur en ook de Bredapas is van toepassing op onze dienstverlening. 

 

Wist je dat:
Jeugd tot 17 jaar is bij ons gratis lid van de bibliotheek en kan hierbij ook gebruik maken van de e-books en luisterboeken van de Online Bibliotheek. 
Studenten t/m 26 jaar  € 15,00 korting krijgen op het 'Lekker lezen' of op het 'Optimaal Genieten' abonnement (op vertoon van studentenkaart)
we een open inloop hebben op de makersbase voor 8-17 jaar.  

 

Wil je contact met een van onze medewerkers die zich met cultuureducatie bezigt houden? Via deze link vindt je ze.