Onderwijs » Taal, kunst en creativiteit op school

Taal, kunst en creativiteit op school

Creativiteit ontwikkelen om je de ruimte te geven veelbelovende ideeën tot leven te brengen. Samen musiceren om anderen te laten genieten. Taal beheersen om de ander te kunnen verstaan. Een eigen mening vormen om de wereld een stapje verder te brengen. Kunst ontdekken om de schoonheid ervan te ervaren. Jezelf leren uiten omdat jij de moeite waard bent. Kunst en cultuur geven betekenis. Niet eenmaal. Niet alleen als je jong bent. Maar – jong geleerd – een leven lang.  De persoonlijke ontwikkeling van kinderen stimuleren door hun talenten te laten opbloeien, om nu en straks te kunnen meedoen in een ingewikkelde maatschappij… dát is de kern van cultuureducatie. Met cultuureducatie willen we iedereen laten kennismaken met de betekenis en waarde van taal, creativiteit en kunst. 

In Breda hebben we een lange traditie op het gebied van cultuureducatie. Zo verzorgt een groot aantal organisaties en instellingen onder regie van Nieuwe Veste elk jaar een breed en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod, dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de scholen en – vooral – van de kinderen. Met dit educatieve programma's op het gebied van Taal, Kunst en Creativiteit geven we vorm en inhoud aan een leven lang leren. 
De komende jaren krijgt onze lange traditie op het gebied van cultuureducatie overigens een prachtige nieuwe impuls dankzij een provincie-brede samenwerking met andere culturele instellingen. Door deze samenwerking willen we kinderen in heel Noord-Brabant zo breed mogelijk toegang tot kunst en cultuur geven. Noord-Brabant is de eerste provincie in Nederland die zo’n grote gemeenschappelijke aanvraag voor CmK3 – de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit – ontwikkelde. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van cultuureducatie samen verder verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs versterken.