Afspraak plannen met Consulent

Als cultuurcoördinator ga je nu zoetjesaan weer op weg naar plan en voorbereiding van het cultuurprogramma voor het nieuwe schooljaar op jouw school. Start dit traject van evaluatie, plan, focus bepalen, keuzes maken en inkoop tijdig op samen met je cultuurwerkgroep of directeur. Binnenkort kun je van ons/ je consulent, een uitnodiging verwachten voor het jaarlijkse gesprek hierover. De bedoeling van deze afspraak is om samen met jou en bij voorkeur ook met jouw directeur erbij te bespreken wat de plannen zijn voor het nieuwe schooljaar t.a.v. cultuureducatie. Wat wordt jullie focus straks bij het kiezen van programma’s in het aanbod, welk budget willen en kunnen jullie gaan uitgeven, wat zijn jullie speciale wensen, wat zijn de mogelijkheden, waar heb je onze hulp bij nodig. Het helpt ons gesprek als je van te voren over een aantal zaken hebt nagedacht.  

Lees verder 

Zoals je weet kun je als school zelf een eigen Ontdekking samenstellen, passend bij jouw school. Je bent vrij in je keuzes uit het aanbod wat je in de KCE gids kunt vinden. Het is dus niet meer zoals vroeger toen er sprake was van één vastomlijnd aanbodprogramma wat door ons werd samengesteld voor alle scholen. Zoals de meeste van jullie al weten hebben we dat op verzoek van de scholen sinds vorig jaar losgelaten zodat jullie het programma meer kunnen laten aansluiten bij jullie eigen onderwijsprogramma’s. Cultuureducatie via de Ontdekking kan naar de  smaak van de school worden ingevuld.  

Je kiest daarbij je eigen focus, bijvoorbeeld vakoverstijgend, of als onderdeel van het themaonderwijs, of uitdiepen van een discipline-leerlijn, als verkenning van het culturele veld of eenvoudigweg als eerste kennismaking met kunst en cultuur…. Iedere keuze is legitiem, maar het is wel belangrijk dat je je keuze kunt onderbouwen. Waarom doe je wat je doet en kies je wat je kiest. Het antwoord daarop kun je halen uit jullie cultuurbeleidsplan wat vragen beantwoord als: wat betekent cultuureducatie voor onze school, welk belang hechten wij eraan, wat willen we ermee bereiken en hoe doen we dat.  Je kunt pas gerichte keuzes voor aanbod maken als het antwoord op die vragen helder is voor jou en je cultuur-werkgroep. Als je geen cultuurbeleidsplan hebt of het is verouderd kun je die vragen voorleggen aan je team, je directeur of je cultuurwerkgroep. Stel de vragen waarom, wat, hoe en bepaal vervolgens de speerpunten voor komend schooljaar. Zorg dat je dat helder hebt voordat je gaat kiezen uit het aanbod. Noteer die speerpunten in jullie KCE-gids door een aantekening toe te voegen onder het tabblad ‘cultuurbeleid’. Zo kun je doelgericht en bewust het gesprek in met ons en met de aanbieders en je keuzes maken. Dat maakt voor jou de taak als ICC-er duidelijker en makkelijker.  

Vergeet ook niet van te voren met je collega’s te evalueren hoe het cultuurprogramma van afgelopen schooljaar tot nu is bevallen. Bevraag je collega’s wat vastgehouden mag worden, wat mag minder, wat mag sterker, wat mag er bij. Onderstaande omschrijvingen voor kwalificatie kunnen je hier bij helpen. 

Vasthouden: Dit programma zit goed verankerd in het onderwijs, we zijn er trots op, de activiteit loopt als een rode draad door de leerjaren. We willen dit graag zo vasthouden. 
Bijvoorbeeld een muziekmethode. 

Verminderen: Activiteiten die we onder de maat vinden gaan we verminderen of afbouwen. Deze activiteit past niet meer binnen de nieuwe visie. 
Bijvoorbeeld de organisatie van de creamiddag. 

Versterken: De kwaliteit en continuïteit kunnen beter. De activiteit is nu te afhankelijk van de leerkracht of ouders. Heeft nu weinig prioriteit of er is geen goede doorlopende lijn. Op specifieke onderdelen gaan we dit programma gericht versterken.  
Bijvoorbeeld de toepassing van leerlijnen of een inspiratiemiddag met het team. 

Vernieuwen: Dit programma ontbreekt en we gaan dit op termijn invoeren. Hiervoor maken we een invoeringsprogramma, waarbij eventueel een methode of stappenplan wordt gebruikt. 
Bijvoorbeeld erfgoededucatie integreren in wereldoriëntatie. 

 

Je zou de resultaten als volgt in beeld kunnen brengen (voorbeeld) 

  Vasthouden Verminderen Versterken Vernieuwen
Hiphop in de klas     X  
Tekenen met Wally   X    
Erfgoedprogramma       X
Instrumentale lessen     X  
Iets met thema Ridders       X

Voor vragen of hulp hierbij neem contact op met  Lizet van Beek l.van.beek@nieuweveste.nl