Onderwijs » Basisonderwijs » Artikelen nieuwsbrief voor Basisonderwijs » Samenwerking scholen Ontdekking

Samenwerken scholen Ontdekking

Samenwerking van scholen Ontdekking 

Samenwerking van scholen bij inkoop en organisatie van de Ontdekking kan waardevol zijn. Het ICC-netwerk kan daarin behulpzaam zijn. Op initiatief van enkele ICC-ers uit dit netwerk is daarvoor een app-groep opgezet: Cultuu coördinatoren Breda waarmee ICC-ers het netwerk snel en effectief kunnen bereiken. Wil je toegevoegd worden aan deze appgroep, meld je dan aan bij Lizet van Beek l.van.beek@nieuweveste.nl mét vermelding van je telefoonnummer. Meedoen kan ook wanneer je nog geen ICC-er bent maar wel de Ontdekking op jouw school coördineert! 

Snel sparren met collega scholen kan je helpen in de volgende situaties:  

  • Misschien twijfel je over bepaald aanbod en kan de ervaring van een andere school met dit aanbod je over de streep trekken
  • Ook komt het voor dat een kleine school een duurder programma zou willen inkopen wat alleen haalbaar is wanneer je dat samen met een andere school kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van een voorstelling op school waar 120 kinderen aan deel kunnen nemen. Wellicht kun je die samen inkopen met een school uit jouw wijk en kun je samen zoeken naar de beste locatie daarvoor
  • Misschien heb je meer vragen, loop je tegen problemen aan of zijn er juist mooie ervaringen met bepaald aanbod die je zou willen delen met je collega ICC ers

Wanneer je dieper in wilt gaan op je ICC taak, draagvlak op je school, visievorming, samenwerking op grotere schaal etc dan kan dat binnen het netwerk ICC. 3x per jaar organiseren we een bijeenkomst waar jullie elkaar kunnen ontmoeten en bereiden wij op verzoek de door jullie gewenste thema’s voor. Wil je hier meer over weten of wil je aansluiten bij het netwerk neem dan contact op met Lizet van Beek l.van.beek@nieuweveste.nl. 

Ben je nog geen ICC-er en wil je meer halen uit jouw taak als coördinator van het cultuuraanbod op jouw school? Neem dan deel aan ICC training. Kijk hier voor informatie over de ICC cursus.