Scholen

Met De Ontdekking voorzien we scholen in Breda in de verbinding met kwalitatief hoogstaand cultuureducatie aanbod. De Ontdekking is het centrale platform in Breda van waaruit alle scholen worden gefaciliteerd bij het organiseren van hun totale kunst- en cultuureducatieprogramma. De behoeften van de school staan hierin centraal. Nieuwe Veste heeft (lokale) aanbieders uitgenodigd om zich aan te melden voor De Ontdekking. Aan de hand van vooraf geformuleerde criteria is vervolgens beoordeeld of aanbieders een goede aanvulling vormen op het reeds aanwezige aanbod en tot De Ontdekking kunnen worden toegelaten. Daarbij hebben we ook beoordeeld in hoeverre het aanbod voldoet aan de criteria die we voor kunst- en cultuureducatie hebben geformuleerd. Het aanbod presenteren we via het online platform Educatiewijzer Breda. Mis je als school een aanbieder of bepaald aanbod in het overzicht, laat het ons weten, wij gaan er dan mee aan de slag. 
 

Meer informatie over de werkwijze van De Ontdekking vindt je in onze brochure.