Subsidieaanvraag Media en Technologie


Goed nieuws: Subsidieaanvraag (Media)kunst en technologie is gehonoreerd. Doe je ook mee?


Naast het magazine "De Ontdekking" heeft jouw school deze week ook een exemplaar ontvangen van de Doorlopende leerlijn kunst & technologie; het resultaat van een gezamenlijke zoektocht naar kaders, door diverse Brabantse culturele instellingen, mede bekostigd door Cultuureducatie met kwaliteit.
Doordat de wereld in snel tempo digitaliseert, raken (media)kunst & technologie steeds meer met elkaar verweven. Wereldwijs zijn betekent inmiddels dan ook dat je digitaal geletterd én mediawijs bent. Maar technologie houdt ook verband met wetenschap en op het snijvlak van die twee ontstaan talloze uitdagingen. Wereldwijs zijn is voor kinderen en jongeren essentieel en mediakunst speelt daarbij een cruciale rol. Maar wat zijn media eigenlijk en hoe kijk je ernaar? Hoe leer je media toe te passen in communicatie. Hoe kun je jezelf via media creatief uiten en hoe wordt met behulp van (moderne) media, kunst gemaakt? De techniekcoach en ICC-er van islamitische basisschool OKBA nam het voortouw en stelde voor om een aanbod voor een leerlijn Mediakunst te gaan ontwikkelen voor Breda. Nieuwe Veste werkte het voorstel verder uit en met subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie zal de leerlijn – die toegankelijk wordt voor alle scholen – samen met culturele partners in de stad verder worden ontwikkeld. Natuurlijk spelen de scholen zelf een belangrijke rol in het ontwikkelproces.
Zou jouw school hier een rol in willen spelen, erover willen meedenken of deel willen nemen aan het ontwikkelen van en/of uitvoeren van de  activiteiten/lessen van deze leerlijn, neem dan contact op met e.beneken@nieuweveste.nl